بررسی تاثیر ورزش بر افزایش تمرکز دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 371

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PRSMCONF01_047

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

این مقاله با هدف بررسی تاثیر ورزش بر افزایش تمرکز و یادگیری دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر کیفی صورت مروری - توصیفی میباشد دادهها از طریق منابع علمی، کتابها، اسناد ، مقالات، سایتها و وبلاگهای معتبر به دست آمده اند.بررسیها نشان داد که ،ورزش مغز را به حالت هشیار نگه داشته و دامنه تمرکز و توجه و در نتیجه یادگیری را افزایش میدهد و موجب هماهنگی هر دو نیمکره مغز .میگردد با کمک ورزش ،مغزی تغیرات در میزان یادگیری اغلب سریع و عمیق است و دانشجویان بعد از انجام حرکات ورزشی میتوانند به طور همزمان اطلاعات را دریافت و بیان کنند.

Authors

شیوا فرجامی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر ایران، اردبیل

فرشته خرمی

دانشجوی کارشناسی آموزش ،ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر ایران اردبیل

شیرین عالی

استادیار، گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان تهران ایران