بررسی رویکردهای جدید سیستم مدیریت ایمنی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICGA03_043

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

صنعت هوانوردی یک صنعت پیچیده و دارای اهمیت حیاتی در زمینه ایمنی است که با وجود تحولات گسترده و استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته، همچنان شاهد تکرار سوانح و رویدادهای هوایی میباشد. اگرچه سیستم هوانوردی نمیتواند عاری از خطرات و ریسکهای مربوطه باشد، اما هدف نهایی همیشه حذف حوادث و سوانح جدی در این سیستم است. شناخت جنبه های مهم فرهنگ ایمنی از اهداف اصلی برای شناسایی و کاهش خطرات، مدیریت ریسک و یافتن راه حل برای مشکلات پیش از وقوع سوانح و حوادث است. اکثر سازمانهای هواپیمایی نظامی رویکرد سیستم مدیریت ایمنی خود را همانند سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تکامل نداده اند و این خود عاملی بر عدم ارتقا ایمنی در این صنعت است. در این مقاله به بررسی فرهنگ، فلسفه، ساختار و عناصر سیستم مدیریت ایمنی به عنوان یک رویکرد برای مدیریت ایمنی سازمانهای هواپیمایی نظامی پرداخته میشود.

Authors

رضا زردشتی

استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

سیده شبنم غمیلوی

دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران