مقایسه و بررسی خواص شیمیایی قیرهای تولیدی ایران بر اساس تحلیل طیف سنجی IR و آزمون SARA

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAAM14_079

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

امروزه روسازیهای آسفالتی بخش اعظمی از روسازی راه های جهان را به خود اختصاص دادهاند. با وجود آنکه درصد کمی از مخلوط آسفالتی از قیر تشکیل شده است اما رفتار آسفالت در برابر شرایط محیطی، شرایط بارگذاری و غیره مقدار زیادی به رفتار قیر وابسته است و عملکرد قیر به مقدار و خصوصیات مواد شیمیایی تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد.با گذشت زمان و افزایش عمر روسازی به علت از بین رفتن مواد فرار و اکسیداسیون قیر بسیاری از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن دستخوش تغییرات میشود. این تغییر باعث افزایش ویسکوزیته (سختی) و کاهش شکل پذیری قیر و همچنین کاهش مقاومت قیر در برابر ترک خوردگی حرارتی شده، که منجر به کاهش دوام روسازی می شود.از عوامل تاثیرگذار بر کاهش هزینه های گزاف تعمیر و نگهداری روسازیهای آسفالتی انتخاب قیر مناسب بر مبنای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و در نهایت پیش بینی عملکرد آن در بلند مدت با توجه به ساختار شیمیایی اجزای سازنده آن می باشد.[۱]در این تحقیق از آزمایشهای جداسازی اجزاء قیر (SARA)، طیفسنجی مادون قرمز (FTIR) و آنالیز عنصری (CHNS/O) جهت بررسی خصوصیات شیمیایی نمونه های قیر استفاده شد.از نتایج این تحقیق میتوان انتظار داشت با پیش بینی روند پیرشدگی قیر بر اساس تحلیل طیف IR و اجزای سازنده آن (SARA) به مخلوط های آسفالتی با طول عمر بیشتر و دوام مناسبتر رسید.

Authors

مریم شریفی

کارشناس بازاریابی و توسعه شرکت پالایش نفت جی

عباس صدیقی

کارشناس بازاریابی و توسعه شرکت پالایش نفت جی