بررسی مهارت های پژوهشگری در علم اقتصاد، حسابداری و مالیاتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB13_100

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1401

Abstract:

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت داده ها توصیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کیفی است. هدف این تحقیق بررسی تخلفات و جرایم بانکداری در ایران است و تبیین ضمانت های اجرا و مجازات آن در قوانین داخلی می باشد. ابزار گردآوری به روش کتابخانه ای است که برگرفته از متون مختلف اعم از کتب، مقالات نمایه شده در نشریات معتبر و جستجوی اینترنتی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است رشته های اقتصاد، حسابداری و مالیاتی کار بهم مرتبط است و بسیار مفید هست که همزمان روی این سه علم تحقیق و پژوهش انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد روش تحقیق در علوم اقتصادی، حسابداری و مالیاتی به دو صورت کاربردی و بنیادی قابل اجراست و می توان با تحقیقات توصیفی در این سه رشته همزمان کمی و کیفی کار کرد. همچنین روش های کمی مبتنی بر ارقام و آمار و استفاده از پرسشنامه کاربردی بیشتری در این سه رشته دارد.

Authors

فردوس حسین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد لاهیجان