ارگونومی و تاثیر آن در افزایش کارایی شغلی کارکنان حوزه سلامت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 176

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AIEC19_018

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1401

Abstract:

در حال حاضر در سازمانهای مختلف کشور بخشهای زیادی به چشم میخورد که کارکنان در آن واحدها مشغول انجام فعالیتهای بدنی و جسمانی میباشند بنابراین عدم توجه به چگونگی انجام کار صدمات زیادی را به آنان وارد مینماید حال با اطلاع داشتن و رعایت اصول ارگونومی میتوان بهره وری آن سازمان را به میزان قابل توجهی بالا برد و از آسیب های شغلی و زیانهای ناشی از آن جلوگیری نمود این مقاله پس از بررسی عوامل موثر بر ارگونومی، میزان کارایی شاخصهای متعدد ارگونومی را در بیمارستان شفا کرمان بررسی نموده و راهکارهایی جهت بهبود ارگونومی و بالا بردن سطح بهره وری و جلوگیری آسیبهای شغلی این سازمان ارائه کرده است.

Authors

فربد رفیعی تبریزی

د انشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان