مروری بر ادبیات مدیریت زنجیره تامین معکوس با تمرکز بر تولید مجدد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 458

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AIEC19_019

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1401

Abstract:

زنجیره تامین معکوس به دلیل نگرانیهای زیست محیطی ،فزاینده ،قوانین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و رقابت پذیری پایدار در همه سازمانها توجه زیادی را به خود جلب کرده است زنجیره تامین معکوس به دنباله ای از فعالیتهای موردنیاز برای جمع آوری محصول استفاده شده از مشتریان به منظور استفاده مجدد یا تعمیر یا تولید مجدد یا بازیافت یا دفع آن اشاره دارد از طرف دیگر انتشار کربن از فعالیتهای زنجیره تامین نگرانی اصلی است بسیاری از دولتها قوانینی را برای ترویج حفظ انرژی و کاهش انتشار کربن اعمال کرده اند. مطالعه متون نشان میدهد که تحقیقات زنجیره تامین معکوس در مرحله تکامل است و موضوعات مربوط به پذیرش و اجرا پیش بینی بازگشت محصول برون سپاری شبکه های زنجیره تامین معکوس از دیدگاه بازار ثانویه به طور گسترده بررسی نشده است. این مطالعه تلاش میک کند تا شکافهای موجود در ادبیات را از طریق مرور برای پیشنهاد فرصت های تحقیقاتی آتی شناسایی کند که ممکن است برای درک بهتر زنجیره تامین معکوس برای تحقیقات آینده مفید باشد.

Authors

مهشاد تیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد دپارتمان مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران؛