تاثیر نوآوری برسهم بازار شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECJ-14-50_002

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1401

Abstract:

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم بازار شود. لذا در این پژوهشبه دنبال بررسی رابطه بین نوآوری در شرکت های صنعت داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سهم بازاربه عنوان یک متغیر ساختاری طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ هستیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری تحقیق، ۹ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نسبت بدهی و نرخ ارز تاثیر منفی ولی نسبت های نقدینگی، بدهی به ارزش ویژه و متغیر اندازه تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته یعنیسهم بازار دارند.   Nowadays, pharmacy is known as a strategic and knowledge based industries in countries. In this industry, the success of companies depends on their abilities to provide new and continuous innovations to the market.On one hand innovation with the variety of production, increasing efficiency and profit margincauses higher market share and on the other hand with increasing the cost and uncertainty of product demand causes less market share. Thus in this research we are looking at the relationship between innovation in the pharmaceutical industry companies in Tehran stock exchange and market share as a Structural variable during ۲۰۱۱-۲۰۱۶.Using systematic elimination method from the statistical population of the research, nine companies are selected as statistical samples. Results show that independent variables such as innovation, Debt ratio and exchange rate have negative effect but Liquidity, Debt to equity value ratio and size have positive and meaningful effect on the market share.  

Authors

حامد عباسی آقا ملکی

دانشجوی دکتری پردیس کیش دانشگاه تهرا ن،تهران،ایران

قهرمان عبدلی

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرا ن،تهران،ایران.

علی سوری

دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

محسن ابراهیمی

دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اصغرپور، حسین. فلاحی، فیروز. خدادکاشی، فرهاد. پور عبادالهان کویچ، محسن. ...
 • Contner, U. (۲۰۰۷). Firm’s Differential Innovation Success and Market Dynamic. ...
 • Graevenitz, G.V., Sandner, P. (۲۰۰۹), ‘Are Advertising and R&DComplements”, Working ...
 • Hall, B.H. and Vopel, K. (۱۹۹۷), “Innovation, Market Share, and ...
 • Kim, J and Yang Lee, C. (۲۰۰۸), “The Relationship between ...
 • Mazzucato, M (۲۰۰۲). The PC Industry: New Economy or Early ...
 • Mazzucato, M. (۲۰۰۱), “Innovation and Market Share Instability: The Role ...
 • Needham, D. (۱۹۷۵). Market Structure and Firm’s R&D Behavior. The ...
 • Ruble, R., Versaevel (۲۰۰۹), “Market Share, R&D and EU Competition ...
 • Sanin, M.E. and Zanaj, S.(۲۰۰۷), “Environmental Innovation undercount Competition”, CORE ...
 • یادداشت ها ...
 • نمایش کامل مراجع