تاثیر ویروس کرونا بر صنعت گردشگری و پیش بینی آینده آن در دوران پسا کرونا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 410

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT05_037

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1401

Abstract:

جنبه های مختلف زندگی بشر همواره در معرض بحران ها و حوادث متعددی چون بیماری ها، رویداد های طبیعی و انسان ساخت قرار گرفته است. شیوع ویروس کرونا، از گسترده ترین بحران ها طی چند دهه اخیر است که جنبه ها و ابعاد مختلفی را تحت تاثیر قرار داده است. صنایع و فعالیت های متفاوتی در جهان تحت تاثیر این همه گیری، تغییرات مختلفی را تجربه کرده-اند. صنعت گردشگری نیز از جمله صنایعی است که از آغاز شیوع ویروس کرونا تغییرات مهمی را تجربه کرده است. شناسایی آثار و تبعات شیوع این ویروس بر ابعاد متفاوت صنعت گردشگری می تواند به شناخت بهتری از تغییرات فعلی و آتی در این حوزه و در نتیجه برنامه ریزی ها و سیاست های مناسب تری در شرایط فعلی و آتی منجر شود. در پژوهش پیش رو، به تشریح تغییرات ناشی از شیوع این ویروس در صنعت گردشگری در جهان و ایران شده است. پیش بینی وضعیت صنعت گردشگری در دوران پسا کرونا بخش دیگری از این مطالعه است. تشریح وضعیت فعلی و آتی صنعت گردشگری با تمرکز بر شیوع این ویروس و پیامد های ناشی از آن با مرور و تحلیل مقالات و مطالعات پیشین صورت گرفته است. به این منظور مقالات و مطالعات خارجی بین بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ و مقالات داخلی بین بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ برای تحلیل در سطح بین المللی و داخلی مد نظر قرار گرفته اند. بر این اساس رکود صنعت گردشگری، کاهش میزان شاغلین بخش گردشگری تغییر ذائقه و الگو ی رفتاری گردشگران به سوی گردشگری سفارشی و تغییر الگو های رفتار ساکنان به سوی الگو های طرد گرا، تغییر در شیوه های رقابت میان مقاصد گردشگری و ایجاد فرصت ها و چالش ها در بخش مدیریت منابع انسانی از جمله تغییراتی اند که فارغ از میزان وقوع آن ها در سراسر جهان رخ داده اند. در مطالعه پیش رو میزان و نحوه بروز این تغییرات در سطح جهان و ایران مورد بحث و مقایسه قرارگرفته اند. همچنین ادعا های مطرح شده در مورد صنعت گردشگری در دوره پسا کرونا در عرصه جهان و ایران ورد ارزیابی واقع شده اند.

Authors

سیمین کریمی

کارشناس ارشد اقتصاد نظری دانشگاه تهران،تهران،ایران

زهرا راجی

دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه تهران،تهران،ایران