بررسی اثر کاربرد مقدیر مختلف ک.د ازت بر عملکرد بیولوژیک و اقتصادی گیاه جو

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 896

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI11_111

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1391

Abstract:

در سالهای اخیر در راستای تحقق (تولید غذای سالم برای همه) و همراه با بهینه سازی مصرف کودها ، توجه به میزان مصرف کودهای شیمیایی بر بهبود کیفیت محصول کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. همچنین با توجه به تاثیر میزان کود کافی و به اندازه بر افزایش عملکرد و سایر خصوصیت های گیاه انتخاب میزان مصرف کود لازم برای گیاه نیز با اهمیت می باشد. به منظور بررسی اثر استفادهاز مقادیر مختلف کود ازت بر عملکرد بیولوژیکی و اقنصادی گیاه جو یک طرح تحقیقاتی کشاورزی در یهار 1390 در مزرعه ای کشاورزی در منطقه جوپار استان کرمان اجرا شد. کلیه عملیات کاشت بر حسب دستور العمل های موجود در منطقه و عملیات داشت در طول فصل رشد بر روی کلیه تیمارها یکسان اعمال شد. طرح فوق در قالب بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد. در این طرح تیمارهای کود استفادهش ده شامل : تیمار شاهد ، اوره 100 کیلوگرم در هکتار و اوره 200 کیلوگرم در هکتار بود که به صورت سرک دهی در طول مراحل مختلف رشد گیاه (هنگام کاشت ، قبل از خوشه دهی و بعد از خوشه دهی) به خاک اضافه گردید. نتایج حاصل از انجام این طرح پس از انالیز با نرم افزار MSTAT-C نشان داد که استفاده از کود اوره در کلیه سطوح بر روی عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی گیاه جو اثر معنی داری ندارد. در بررسی میانگین های عملکرد بیولوژیک بیشترین میانگین به تیمار اوره200 کیلوگرم در هکتار و در عملکرد اقنصادی بیشترین میانگین به تیمار اوره 100 کیلوگرم در هکتار مربوط می شد. کمترین عملکرد نیز متعلقبه تیمار شاهد بود. همچنین در بررسی نتایج وزن هزار دانه مشخص گردید که بین تیمارهای اوره 100 کیلوگرم در هکتار و اوره 200 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری وجود ندارد بیشترین اثر معنی دار مربوط به تیمار شاهد می باشد.

Authors

عباس عادلی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

هرمز نقوی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

علی نشاط

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

ابوذر پوراحمد

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بآزاد اسلامی واحد کرمان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • مدیریت کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک در کشاورزی پایدار [مقاله کنفرانسی]
 • خادمی ز .، (1375) ."چگونگی استفاده از کودهای شیمیایی وآلی ...
 • رضوی نسب ا.، تاج آبادی پور ا.، شیرانی ح، دشتی ...
 • لطیفی ن _ و محمد دوست ح.(1377) ." بررسی اثر ...
 • میدیان م .، غدیری ح .، (1381). " تاثیر تنش ...
 • ملکوتی .نفیسی م.، (1380) ."عزم ملی برای تولید کود در ...
 • مسوی فضل ح.، فایزنیا ف.(1380)."اثر مقادیر مختلف آب و کود ...
 • میرلوحی ا.، محمدی ف . رضوی ج _ تربخش ف ...
 • Dalling, M. J., G. Boland, & J. H. Wilson. 1976. ...
 • Ellen, J. & J. H. Spiertz. 1980. Effects of rate ...
 • Hossain, A. B. S., R. G. Srars, T. S. Cox, ...
 • Mainard, S. D. & M. H. Jeuffroy. 2001. Partitioning of ...
 • Okhavat, M., and Vakili, D. 1997. Rice. Tehran University Press.: ...
 • Papakosta, D. K., & A. A. Gaginas. 1991. Nitrogen and ...
 • Porter, _ J.a. Jaeger, and I.H.Garson.(1 999) _ Endoerine, immune, ...
 • Read, D. W. L., F. G. Wander, and D. R. ...
 • redistribution on N during grain development in wheat. Aust. J. ...
 • Sofield, I., L. T. Evans, M. G. Cook, & I. ...
 • نمایش کامل مراجع