بررسی نقش دانشکده های مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه صنعتبرق

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 199

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECME16_012

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

Abstract:

هدف از ارائه این مقاله بررسی نقش دانشکده های مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه صنعت برق می باشد.رشته مهندسی برق در کشور سرشار از دانشمندان و پژوهشگران بنامی است که اغلب دارای سوابق علمی و پژوهشی قابلتوجهی هستند. با گذر زمان و پیشرفت در عرصه فناوری، نیاز ما به انرژی برق بیشتر می شود. دانشگاه آزاد اسلامی در کشور بهدلیل خصوصی بودن می تواند قابلیت ایجاد شتابدهنده و سرمایه گذاری بر روی شرکت های فناور و دانش بنیان را داشته باشد.ورود دانشگاه آزاد اسلامی به بحث سرمایه گذاری و حمایت مالی ایده های فناورانه می تواند موجب کسب درآمد برای دانشگاه وزمینه رغبت دانشجویان و اساتید دانشگاه به فعالیت های کارآفرینی شود. وجود زیرساخت های مناسب ازجمله دانشکده مهارتو کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی فرصتی برای گسترش فرهنگ مهارت آموزی دانشجویان می باشد. در حال حاضرفرصت های مختلفی برای کارآفرینی در حوزه برق وجود دارد. با توجه به پژوهش انجام شده می توان نتیجه گرفت که دانشکدههای مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند نقش اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشور در توسعه صنعتبرق داشته و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار آید. البته نمیتوان فقط به دانشکده های مهارت و کارآفرینی متکی بود وفقط از این دانشکده انتظار داشته باشیم. نکته بسیار مهم این است که صنعت ما در انتظار افراد مدرک دار نیست بلکه نیازمندنیروهای کاربردی متخصص و تحول گرا است. با توجه به سیاست های تاسیس دانشکده های مهارت و کارآفرینی در دانشگاه آزاداسلامی، امید بسیار زیادی جهت موفقیت دو تفکر دانشگاه و صنعت برق وجود دارد.

Keywords:

دانشکده مهارت و کارآفرینی , دانشگاه آزاد اسلامی , صنعت برق , ایده , تحول

Authors

ایمان سهرابی مقدم چافجیری

دانشجوی دکترای تخصصی برق گرایش الکترونیک، دبیر مدارس سما، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

مهدی هاتف

دانشجوی دکترای تخصصی برق گرایش قدرت، عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

سیده اکرم کیائی جمالی

آموزگار دبستان پورخصالیان لاهیجان