بررسی اجمالی حلیت مصرف گوشت کشت شده از دیدگاه فقه اسلامی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CRIFST01_143

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

Abstract:

گوشت کشت شده یکی از امیدوارکنندهترین ایده ها در فناوری غذایی است و پیشبینی میشود این محصول در سالهای آینده به طور انبوه وارد بازار شود. یکی از موانع اصلی برای عرضه این قبیل محصولات، پذیرش آنها از طرف مصرف کنندگانی است که از آموزه های دینی خود در مورد مصرف مواد غذایی پیروی میکنند. نتایج نشان میدهد که در اکثر مذاهب، در صورتی که تولید این محصول با آموزه های مذهبی مربوط به گوشت رژیم غذایی مطابقت داشته باشد، احتمال پذیرش این نوع گوشت افزایش مییابد. در این مقاله ضمن بیان اهمیت مصرف گوشت حلال، دیدگاه های دینی در مورد گوشت کشت شده از دیدگاه شریعت اسلام مورد بحث قرار خواهد گرفت.

Authors

اعظم ایوبی

استادیار بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران