پروبیوتیک ها و اثرات سلامت بخش آنها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CRIFST01_146

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

Abstract:

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های (باکتری و مخمر) زنده و فعالی هستندکه به باکتری های مفید نیز معروف اند و با اسقترار در بخش های مختلف بدن مخصوصا دستگاه گوارش (اساسا روده) به تعداد مناسب و با فعالیت خود از طریق حفظ و بهبود توازن فلور میکروبی روده میان میکروارگانسیم های مفید و بیماریزا، دربردارنده خواص سلامت بخش برای میزبان هستند. پروبیوتیک ها میکروارگانسیم هایی هستند که دریافت آنها به تعداد کافی و به صورت زنده به مصرف کننده اثرات سلامت بخش همچون حفاظت از سیستم ایمنی بدن در برابر واکنش های الرژیک، اختلالات سیستم ایمنی و عفونت های پوستی دارند. فراورده های غذایی غنی شده با پروبیوتیک ها دارای مقادیر بیشتری مواد غذایی نظیر ویتامین ها و فیبرها و املاح غنی در مقایسه با دیگر مواد غذایی هستند. میکروارگانیسم های پروبیوتیک نه تنها در فرایند تولید فراورده مشکل ایجاد نمیکنند، بلکه در ارتقا سلامت و سودمندی آن تاثیر مثبت دارند. امروزه با توجه به اهمیت تغذیه و سلامت غذایی بشر، استفاده از فراورده های پروبیوتیک و لزوم توجه بیشتر و فراگیرتر به این میکروارگانیسم های حیاتی احساس میگردد. در این مطالعه به معرفی انواع پروبیوتیک ها و نقش آن ها در بهبود سلامت انسان پرداخته می شود.

Authors

نیما محمدنژاد خیاوی

دانشجوی دکتری تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

حجت اقبال

گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

علی شاهی قره لر

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی مشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

نگین ناحی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،اهواز، ایران

مهتاب ناحی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،اهواز، ایران

محمود صوتی خیابانی

استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران