ایجاد پوشش فوق آب گریز با استفاده از ذرات سیلیکون دی اکسید سنتز شده به روش سل ژل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 239

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NANOCDSTS01_031

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

درپژوهش حاضر نانوذرات سیلیکون دی اکسید آبگریز با اندازه های مختلف ۳۰-۲۰ و ۵۰۰-۳۰۰ نانومتر با روش سل_ژل و به وسیله ترکیبی از پیش ماده های متیل تری متوکسی سیلان، آب و آمونیوم هیدروکسید سنتز گردید. ذرات سنتز شده با ابعاد ۳۰-۲۰ و ۵۰۰-۳۰۰ نانومتر به نسبت ۱ به ۳ با رزین پلی دی متیل سیلوکسان ترکیب گردید و با استفاده از قلم مو بر روی زیرلایه فولاد ساده کربنی اعمال گردید. بررسی ترشوندگی نمونه ها نشان داد پوشش ایجاد شدهدارای زاویه تماس ۱۶۴ درجه است. پوشش ایجاد شده خاصیت خودتمیزشوندگی خوبی از خود نشان داد. به منظور بررسیمقاومت به خوردگی پوشش فوق آب گریز ایجاد شده آزمون پاشش مه نمکی بر روی نمونه هایی ایجاد شده صورت گرفت،نتایج نشان داد شروع زنگ زدگی قرمز در نمونه ی دارای پوشش فوق آب گریز پس از گذشت مدتزمان ۲۵۰ ساعت شروعمی گردد، درصورتی که شروع فرایند خوردگی برای نمونه ی بدون پوشش پس از گذشت مدت زمان ۹ ساعت آغاز گردید

Authors

محمد ابراهیمی

کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال دانشگاه تربیت مدرس، تهران

اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد

استاد گروه فیزیک ماده چگال دانشگاه تربیت مدرس، تهران

سعید راحمی اردکانی

پژوهشگر در حوزه ی مواد ومتالورژی

امیر بیات

پژوهشگر در حوزه ی فیزیک ماده چگال