اثر تابش بر روی خواص الکترونی و ترموالکتریکی نانو نوارهای گرافن لبه دسته مبلی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NANOCDSTS01_032

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

در این مطالعه، با استفاده ار مدل تنگ بست و فرمولبندی تابع گرین غیر تعادلی، خواص الکترونی و ترموالکتریکینانو نوارهای گرافن لبه دسته مبلی که یک میدان الکترومغناطیسی در زوایای مختلف به آن تابیده شده است بررسی میشود. خواص الکترونی مثل ساختار نواری و خواص ترموالکتریکی مثل مشخصه جریان-دما، ضریب سیبک و بهرهترموالکتریکی در نانو نوارهای مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند. نتایج حاکی از آن است که اعمال میدان الکترومغناطیسیدر زاویه مایل ۴۵ درجه بیشترین مقدار جریان، ضریب سیبک و بهره ترموالکتریکی را در این نوع نانو نوارها از خود نشانمی دهد.

Authors

مبینا اردیانی

دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

سید احمد کتابی

دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

رضا کلامی

دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان، دامغان، ایران