بررسی تاثیر ضوابط و قوانین شهری در شاخص های موثر بر نما و سیمای شهر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 102

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC18_019

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1401

Abstract:

شهر نه تنها عاملی است که مورد مشاهده میلیونها مردم از هر طبقهای که باشند و هر روحیهای که داشته باشند قرار میگیرد بلکه محصول کارسازندگان بسیاری است که مدام ساختمان آن را بسته به احتیاج و امیال خود تغییر میدهند. در حالی که سیمای کلی آن ممکن است برای مدتی ثابت بماند اما اجزاء آن دائم تغییر میکند .بسیاری از طرحهائی که برای بسیار از شهرهای جهان در میان شتاب عصر حاضر تهیه شده دوبعدی است و بدون ملاحظاتی است که بخش اعظم کیفیات بصری شهر پدید می آورد . نمای ساختمانهای کنونی، چیزی که بیشترین تاثیر را دارد، سلیقه های شخصی است. حالا این سلیقه ها در سطح گسترده هم می تواند نقطه قوت باشد هم نقطه ضعف. البته در حیطه معماری یک بنا میتوان به سلیقه رفتار کرد اما در واقع وقتی وارد حیطه عمومی میشوید جامعه حقی بر گردن دارد که باید اجرا شود .ممکن است که سازنده به دلیل مسائل اقتصادی و یا عدم دانش کافی نتواند سازهای منطبق با فضای اطرافش بسازد آن وقت است که دستگاه های اجرایی باید با نظارتی ارشادی وارد عمل بشوند . نبود قانونهای لازم در بحث سیمای شهری یکی از دغدغه های سیستم اجرایی است، در طول این چند ده ه تنها حجم بسیار کمی از توجهات قانونگذران به معماری بوده است و بیش از آن به این حوزه توجه نشده است بر همین اساس پژوهش حاضر ضوابط و قوانین شهری در شاخص های موثر بر نما و سیمای شهر را مورد بررسی قرار می دهد.

Authors

غلامرضا حافظی

کارشناس تولیدات گیاهی، سرپرست اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری، بیرجند