بررسی جایگاه فضای سبز در گردشگری پایدار و توریسم شهری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC18_020

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1401

Abstract:

با گسترش پدیده شهرنشینی به همراه افزایش درآمدهای عمومی و نیز تغییرات سبک زندگی مردم انگیزه مسافرت و افزایش اهمیت اوقات فراغت برای تامین احتیاجات روحی انسان به امری ضروری مبدل شد. این مهم منجر به ظهور پدیده ای جهانی به نام صنعت گردشگری شده است. گردشگری در اثر گذاری و اثر پذیری متقابل با شهر و در انسان محیط می تواند منجر به توسعه پایدار شهر شود. با توجه به اینکه توسعه حفظ یک سیستم پایدار به عنوان جریانی مداوم در تغییرات اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی برای افزایش و ترقی رفاه مستمر کل اجتماع تعریف میشود و پویشی چند بعدی است، توسعه گردشگری زمانی پایدار و منجر به توسعه پایدار شهری می شود که مخرب نبوده و امکان منابع آب و خاک، منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری را برای آیندگان فراهم آورد. در واقع گردشگری پایدار گردشگری است که بتواند در محیط در زمانی نامحدود ادامه یابد؛ از نظر انسانی و فیزیکی به محیط زیست صدمه نزد و به توسعه سایر فعالیتها و فرایندهای اجتماعی لطمه ای وارد نکند. بنابراین توجه به پیچیدگی ها و گستردگی فعالیت های گردشگری و اثرات آنها بر شرایط اقتصادی -اجتماعی و زیست محیطی شهر، می تواند بسترهای لازم برای توسعه پایدار شهری را فراهم آورد .

Authors

علیرضا عباسی

کارشناسی ارشد زراعت، کارشناس فضای سبز، اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری ، بیرجند