بررسی خواص حسی نوشیدنی فراسودمند تهیه شده از جلبک اسپیرولینا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 397

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCARAP01_089

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

Abstract:

در این پژوهش آزمون های حسی (رنگ، بو، مزه، بافت و پذیرش کلی) نوشیدنی فرا سودمند جلبک اسپرولینا تولیدی طی زمان نگهداری (روزهای اول، دهم و بیست ویکم) و با استفاده از روش سطح پاسخ و طراحی مرکب مرکزی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بهترین فرمولاسیون نوشیدنی پروبیوتیک عصاره ریز جلبک اسپیرولینا با استفاده از غلظت % ۰/۵۹ عصاره ریز جلبک اسپیرولینا، مدت زمان نگهداری ۲۱ روز و باکتری لاکتوباسیلوس- اسیدوفیلوس است. نتیجه گیری نهایی نشان داد که با انتخاب سویه پروبیوتیک مناسب، سطح بهینه ترکیب اسیپرولینا امکان تولید نوشیدنی پروبیوتیک حاوی جلبک اسپیرولینا و با خواص فراسودمند وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که نوع تیمار و زمان نگهداری و نوع باکتری بر روی برخی ویژگی های حسی نوشیدنی پروبیوتیک اسپیرولینا شامل مزه و بافت و رنگ معنی دار بود و در طول نگهداری نمونه های مختلف تغییرات متفاوتی را نشان دادند.

Authors

اتوسا فرخ

گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

مهدیه محمددخت

گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران