وجوه مشترک مفاهیم رمانتیسم اجتماعی و ادبیات پایداری در شعر مهدی اخوان ثالث

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LLCSCONF13_100

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

Abstract:

رمانتیسم مکتب همه جانبه فراگیر است و همانطور که در طول عصر خود با انقلابها همراه بوده و عجین شده است ، خود نیز انقلابی در هنر ، تاریخ ، عاطفه ، ادبیات و ... می باشد گر چه در ظاهر ادبیات پایداری موضوعی مجزا به نظر می رسد اما ویژگی های این مکتب در شعر شاعران رمانتیسم اجتماعی جلوگر می باشد. در این مقاله بعد از اشاره مختصر به مکتب رمانتیسم و ادبیات پایداری بیشترین مفاهیم را در این دو مکتب شعری اخوان ثالث استخراج نموده و در پایان به این نتیجه میرسیم که مولفه های رمانتیسم اجتماعی همچون آزادی و نمادگرایی طبیعی ، یاس ناامیدی و ... که از مهمترین مضامین ادب پایداری می باشند در شعر رمانتیسم اجتماعی اخوان ثالث نیز وجود دارد.