پاندمی کرونا و الزامات حقوق شهروندی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELAW02_128

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

Abstract:

همان طور که فرد در برابر اجتماع و حکومت از حقوقی بهره مند است در مقابل تکالیفی ، نیز بر عهده دارد که با ید انجام دهد، این رابطه یک عمل یک طرفه نیست و چون فرد از اجتماع بهره مند می شود لازم است در مقابل ، دین خود رابرای جامعه ای که در آن زندگی می کند اداء کند و در ایجاد یک جامعه سالم ومرفه وخوشبخت خود را سهیم بداند و به دیگرزبان می توان گفت بهره مندی خود از آزادی ها در چارچوب تکالیف او در برابر جامعه قابل اعمال است . به استناد بند الف منشور حقوق شهروندی ، حق حیات و سلامت و کیفیت زندگی به عنوان وظیفه دولت در قبال شهروندان امری اثبات شده است . در واقع حق حیات و صیانت نفس را باید نخستین و اصلی ترین حق بشری دانست . بی شک رویکرد دولت و نهادهای عمومی در مواجهه با این پاندم ی ، از طریق تجهیز هدفمند مراکز بهداشتی ، درمان ی و بیمارستان های معین و همچنین اجرای طرح غربال گری وزارت بهداشت و مشارکت چشم گیر و حداکثری شهروندان در این طرح در کنار تعامل و همکاری سایر نهادها در راستای تسهیل و تسریع در برنامه های مزبور، جهت جلوگیری از همه گیری مضاعف و یروس، نشان از تلاش دولت جهت انجام تکلیف خود نسبت به احقاق بخش اعظم از حق سلامت به عنوان حق شهروندی است . نقش مردم با توجه به پذیرش سبک جدیدی از زندگی و رعایت ضوابط بهداشتی مشخص در کنترل این بحران حایز اهمیت است . حضور مردم در برخی از تجمعات، بر اذهان عمومی تاثیرگذار بوده و سبب جدی نگرفتن پیامدهای مخرب این واقعه و سهل انگاری شهروندان در رعایت اصول بهداشتی می شود. بنابراین اطلاع رسانی و آگاهی بخشی با هدف رعایت اصول و ضوابط بهداشتی و پزشکی از مهمترین مسوولیت های اجتماعی هر یک از ما در مهار این بحران است .

Authors

بهزاد پیروزفر

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایرا ن

علیرضا عنابی

هیات علمی گروه حقو ق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایرا ن

فریبرز مقتدر منصوری

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایرا ن