رابطه حقوق و اخلاق

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE11_075

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1401

Abstract:

در جوامع بشری پیوند میان قواعد اخلاقی و مقررات لازمالاجرا در عرصه های مختلف نمودار شده و اخلاقیات در قوانین نفوذ دارند؛ به نحوی که در کنار قواعد حقوقی یک سلسله قواعد اخلاقی وجود دارد که آنها را متعادل میکند. همچنین جامعیت اخلاق در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی انکارناپذیر بوده و حتی الزامی است.رابطه اخلاق و حقوق، درگذشته بیشتر ناظر به مباحث اخلاقی بود، اما در دهه ای اخیر، موضوع حمایت حقوق از اخلاق نیز مد نظر قرار گرفته است و نظریه ارزشهای اخلاقی مبتنی بر حقوق نیز برای خود جایگاهی اساسی به دست آورده است.

Authors

منصوره بکائی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.