CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی کیفیت آب مخزن سد مهاباد با استفاده از شاخص نوتنی و گراف والن وایدر

عنوان مقاله: بررسی کیفیت آب مخزن سد مهاباد با استفاده از شاخص نوتنی و گراف والن وایدر
شناسه ملی مقاله: JR_WASO-25-0_018
منتشر شده در در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

نوید پرچمی - دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه ارومیه
بایرامعلی محمدنژاد - - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قم
جواد بهمنش - دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:
برای بررسی اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا،  آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور کادمیم در هشت سطح (صفر، ۵/۰، ۵/۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و mg kg-۱۸۰) و روی در هشت سطح (صفر، ۵، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و mg kg-۱۸۰۰)، با سه تکرار در یک خاک شن لومی اجرا شد. بعد از ۶۰ روز، وزن خشک بخش هوایی و ریشه و غلظت های کادمیم، روی، آهن، منگنز و مس در این دو بخش اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که در سطوح ۵/۰ و mg Cd kg-۱ ۵/۲، کلیه سطوح روی باعث افزایش وزن خشک بخش هوایی و ریشه گردیدند، ولی در سطوح بالاتر کادمیم، کاربرد ۵ و mg Zn kg-۱ ۲۵ باعث افزایش این صفات شده و کاربرد سطوح بالاتر روی، کاهش وزن خشک بخش هوایی و ریشه را به دنبال داشت. همچنین، در سطوح تا mg Cd kg-۱ ۵، حتی کاربردmg Zn kg-۱ ۵۰ کاهش غلظت کادمیم بخش هوایی را در مقایسه با شاهد سبب شد، در حالی که در سطوح بالاتر کادمیم، این کاهش فقط با کاربردmg Zn kg-۱ ۵ حاصل گردید. افزایش سطح کادمیم در هر سطح کاربرد روی باعث کاهش غلظت روی بخش هوایی گردید. مصرف روی در هر سطح کادمیم، ابتدا باعث افزایش و سپس باعث کاهش غلظت آهن بخش هوایی و ریشه شد. کاربرد روی در هر سطح کادمیم باعث افزایش غلظت منگنز بخش هوایی و کاهش غلظت منگنز ریشه گردید. همچنین، کاربرد روی در هر سطح کادمیم سبب کاهش غلظت مس در هر دو بخش هوایی و ریشه شد.

کلمات کلیدی:
تغذیه گرایی, سد مهاباد, شاخص کیفی آب, فسفر کل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1587760/