واکاوی و بررسی نقش و تاثیر آینده نگاری شرکتی در شرکت های دانش بنیان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_269

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

شرکت های دانش بنیان کشورمان، با توجه به شرایط محیطی پیچیده، تحریم های فنی و اقتصادی، باید توانمندی های لازم را برای کسب نوآوری و مزیت رقابتی در برابر تغییرات محیطی توسعه دهند. لذا مواجه با شرایط مبهم و پیچیده آینده، مستلزم استفاده از قابلیت های آینده نگاری شرکتی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت های آینده نگاری شرکتی، گزینش راهبردی، پویش محیطی و یادگیری سازمانی بر دوسوتوانی در شرکت های دانش بنیان صنایع دفاعی می پردازد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد پویش محیطی، گزینش راهبردی و یادگیری سازمانی تاثیر مثبت معنادار بر دوسوتوانی دارد. همچنین نقش میانجی گری آینده نگاری شرکتی بر دوسوتوانی تایید شد. کسب مزیت رقابتی و شکل بخشیدن به آینده به صورت آگاهانه و عاملانه در گروه ارتقا دوسوتوانی است که از بکارگیری و بهبود قابلیت آینده نگاری شرکتی، پویش محیطی، گزینش راهبردی و یادگیری سازمانی حاصل می شود.

Keywords:

Authors

مهدی نیکویه

دکتری آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

شهریار شیرویه پور

دکتری آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران