اثربخشی درمان شناختی-رفتاری چند مولفه ای بی خوابی (CBT-I) بر سالمندان مبتلا به بی خوابی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJSPH-16-2_003

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1401

Abstract:

زمینه و هدف: اختلالات خواب و بی خوابی ازجمله موضوعاتی هستند که مشکلات زیادی برای سالمندان ایجاد و سلامت روانی و جسمانی آن ها را تهدید می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درمان شناختی-رفتاری چندمولفه ای بر علائم بی خوابی و شاخص های خواب است. روش کار: جامعه آماری، تمامی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک بودند. نمونه پژوهش ۳۰  نفر از سالمندان مبتلا به بی خوابی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس بی خوابی اتنس و جدول گزارش خواب بود. پژوهشگر گروه درمانی شناختی-رفتاری چندمولفه ای اختلال بی خوابی ادینجر را در ۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا کرد و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. نتایج: نتایج تحلیل مانکووا، آنکووا و مقایسه های زوجی بونفرونی در پس آزمون و پیگیری نشان داد که میانگین نمره بی خوابی و تاخیر در شروع خواب گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و مقدار کلی خواب افزایش معنی دار یافته بود (۰۰۱/۰ p≤). از نظر مقدار کلی در بستر بودن در پیگیری تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و گروه کنترل مشاهده نشد. نتیجه گیری: بنابراین به روانشناسان و پرستارانی که در حوزه ی سالمندان فعالیت می کنند توصیه می شود که از درمان شناختی-رفتاری چندمولفه ای به منظور بهبود کیفیت خواب سالمندان استفاده کنند.

Keywords:

Authors

حسین فرخی

MSc. Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

وحید مصطفی پور

MSc. Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

زهرا بندار کاخکی

MSc. Student, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadi, S., ۲۰۱۰. Effect of sleep restriction treatment on the ...
 • Blanc, M.L., Bonneau, S.B., Merette, C., Savard, J. and Mortin, ...
 • Borghi irani, Z., Dehkordi, M. and Begayan Kooleh marz, M., ...
 • Chokroverty, S. and Billiard, M., ۲۰۱۵. Sleep medicine: A comprehensive ...
 • Darvishi, N., Basaak Nejad, S., Davoudi, I. and Zargar, Y., ...
 • Edinger, J.D. and Sampson, W.S., ۲۰۰۳. A primary care friendly ...
 • Harrington, j.j. and Avidan, A.Y., ۲۰۰۵. Treatment of sleep disorders ...
 • Harvey, A.G., ۲۰۰۵. A cognitive theory of and therapy for ...
 • Hedayat, S. and Arefi, M., ۲۰۱۵. The effect of cognitive-behavioral ...
 • Jacobs, G.D., Pace-schott, E.F. and Stickgold, Otto, M.W., ۲۰۰۴. Cognitive ...
 • Kryger, M., Roth, T. and Dement, W.C., ۲۰۱۷. Principles and ...
 • Kyle, S. D., Morgan, K., Spiegelhalder, K. and Espie, C.A., ...
 • Morin, C.M., Blais, F. and Savard, J., ۲۰۰۲. Are changes ...
 • Motaghi, R., Kamkar, A. and Mardpour, A., ۲۰۱۶. The Effectiveness ...
 • Rybarczyk, B., Lund, H.G. and Mack, G., ۲۰۱۳. Cognitive Behavioral ...
 • Sadock, B.J., Sadock, A.V. and Ruiz, P., ۲۰۱۳. Kaplan and ...
 • Sateia, M. and Buysse, D.J., ۲۰۱۰. Insomnia diagnosis and treatment. ...
 • Schaie, K.W. and Willis, S.L., ۲۰۱۶. Handbook of the psychology ...
 • Sivertsen, B., Omvik, S., Pallesen, S., Bjorvatn, B., Havik, O.E., ...
 • Soldatos, C.R., Dikeos, D.G. and Paparrigopoulos, T.J. ۲۰۰۳. The disgnostic ...
 • Taylor, D.J., Lichstein, K.L., Weinstock, J., Sanford, S. and Temple, ...
 • Wolkove, N., Elkholy, O., Baltzan, M. and Palayew, M., ۲۰۰۷. ...
 • نمایش کامل مراجع