تاثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 154

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SUST-30-4_001

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1401

Abstract:

اهداف: این پژوهش به منظور بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی شاخص­های ارزیابی کشت مخلوط زوفا و اسفرزه و تعیین بهترین نسبت کشت مخلوط این دو گونه انجام شد. مواد و روش ها:  آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ در مزرعه پژوهشی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه جیرفت اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل ۲۰% اسفرزه+ ۱۰۰ % زوفا ، ۴۰ % اسفرزه+ ۱۰۰ % زوفا، ۶۰% اسفرزه+ ۱۰۰ % زوفا، ۸۰% اسفرزه+ ۱۰۰ % زوفا، ۱۰۰% اسفرزه+ ۱۰۰ % زوفا و کشت خالص دو گونه بود. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، عملکرد زیست توده و عملکرداسانس گیاه زوفا و ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، وزن صددانه، عملکرد دانه، عملکرد زیست توده و شاخص برداشت گیاه اسفرزه بود. برای ارزیابی کارایی و سودمندی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص از شاخص نسبت برابری زمین (LER) و شاخص بهره وری سیستم  (SPI) استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمایش نشان داد کلیه ی صفات مورد بررسی به استثنای عملکرد زیست توده زوفا به طور معنی داری تحت تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط قرار گرفتند. بالاترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک اسفرزه به ترتیب ۳/۳۳۹۳ و ۶/۴۲۸۶ کیلوگرم در هکتار در کشت خالص حاصل شد. بیشترین عملکرد اسانس از کشت خالص زوفا حاصل شد  که با نسبت کشت  ۱۰۰ % زوفا +  ۲۰ % اسفرزه اختلاف معنی داری نداشت (۷/۱۶۱ و ۸/۱۳۵کیلوگرم در هکتار[pl۱] ). حداکثر نسبت برابری زمین (۴۱/۱) و شاخص بهره وری (۲۱۹۹۸) در تیمار ۱۰۰ % زوفا + ۸۰ % اسفرزه به دست آمد. نتیجه گیری کلی: نسبت برابری زمین در همه تیمارهای کشت مخلوط بزرگتر از یک به دست آمد که نشان دهنده برتری کشت مخلوط نسبت به کشت خالص می باشد. بر اساس نتایج حاصله، تیمار ۱۰۰ % زوفا + ۸۰ % اسفرزه به عنوان بهترین الگوی کشت در منطقه پیشنهاد می گردد.  [pl۱]عملکرد اسانس با واحد کیلوگرم در هکتار تصحیح گردید.

Authors

زینب روزپیکر

گروه اگرواکولوژی، دانشگاه جیرفت

مهرانگیز جوکار

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

جواد طایی سمیرمی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

بهاره پارسا مطلق

دانشکده کشاورزی، آموزشکده فنی کشاورزی فسا، دانشگاه فنی و حرفه ای، استان فارس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmad WR, Hassan FH, Ansar M, Manaf A and Sher ...
 • Aladakatti YR, Hallikeri SS, Nandagavi RA, Hugar RA and Naveen ...
 • Alizade Y, Koocheki A and Nassiri Mahallati M, ۲۰۱۰. Investigating ...
 • Ayneband A and Behrooz M, ۲۰۱۱. Evaluation of cereal- legume ...
 • Banik B, Midya A, Sarkar BK and Ghose SS, ۲۰۰۶. ...
 • Bigonah R, Rezvani Moghaddam P and Jahan M, ۲۰۱۴. Effects ...
 • Daneshnia F, Amini A and Chaichi MR ۲۰۱۵. Berseem clover ...
 • De la Fuentea EB, Suarezb SA, Lenardisa AE and Poggioc ...
 • De Pauw E, Mirghasemi A, Ghaffari and Nseir B, ۲۰۰۸. ...
 • De Wit CT and Vanden Bergh JP, ۱۹۶۵. Competition between ...
 • Ghasemi Maham S, Fallah S and Tadayyon MR, ۲۰۱۵. Variation ...
 • HabibzadehF, HazratiS, AsghariB, GholamhoseiniM, Nikjouyan MJ, ۲۰۱۸. Evaluation of of ...
 • Khoramdel S, Siahmarguee A and Mahmudi Gh, ۲۰۱۶.Effect of replacement ...
 • Koocheki A, Nassiri Mahallati M, Feizi H, Amirmoradi S and ...
 • Koocheki A, Nassiri Mahallati M, Solouki H and Karbor S, ...
 • Koocheki A, Shabahang J, Khorramdel S and Amin Ghafouri A, ...
 • Kremer RJ and Kussman RJ, ۲۰۱۱. Soil quality in a ...
 • Mahdavi Marj T, Ghanbari A and Asgharipour MR, ۲۰۱۴. Effects ...
 • Maoa L, Zhang L, Zhaoc X, Liuc S, Werfd WV, ...
 • Mikic A, Cupinax B, Rubiales D, Mihailovi V, Sarunaitek L, ...
 • Mirhashemi SM, Koocheki A, Parsa M and Nassiri Mahallati M, ...
 • MousapourH, GhanbariA, and Asghari pour MR, ۲۰۱۷. Effect of sowing ...
 • Mousapour H, Ghanbari A, Sirousmehr AR and Asgharipour MR, ۲۰۱۵. ...
 • Mozaffarian V, ۲۰۱۲. A dictionary of Iranin plant, Names. Latin, ...
 • Nakh Zari Moghaddam A, Dehghan Por A and Rahmi Karyzki ...
 • Noman MS, Maleque MA, Alam MZ, Afroz S and Ishii ...
 • Odo PE, ۱۹۹۱. Evaluation of short and tall sorghum varieties ...
 • Omidbeigi R. ۲۰۱۱. Production and Processing of Medicinal Plants. Astaneh ...
 • Oseni TO, ۲۰۱۰. Evaluation of sorghum-cowpea intercrop productivity in savanna ...
 • Pour yousef M, Yousefi AL, Oveisi M and Asadi F, ...
 • Raei Y, Bolandnazar SA and Dameghsi N, ۲۰۱۱. Evaluation of ...
 • Rezaei-Chiyaneh E, Dabbagh Mohammadi Nassab A, Shakiba MR, Ghassemi-Golezani K ...
 • Rezaei-Chiyaneh E, Tajbakhsh M, Valizadegan O and Banaei- Asl F, ...
 • Singh B and Usha K, ۲۰۰۳. Nodulation and symbiotic nitrogen ...
 • Taei-Semiromi, J., Mirbagheri. V and Amiri, A. ۲۰۱۵. Agroclimatic zoning ...
 • Tarieghi sh, Fateh A and Aynehband A, ۲۰۱۸. The effect ...
 • Tuna C and Orak A, ۲۰۰۷. The role of intercropping ...
 • Vandermeer JH, ۱۹۸۹. The Ecology of Intercropping, Cambridge, University Press, ...
 • Vojodi Mehrabani L and Azimi S, ۲۰۱۷. Evaluation of Fenugreek ...
 • Vrignon-Brenasa S, Celettea F, Amosséc C and David C, ۲۰۱۵. ...
 • Wang Z, Zhao X, Wu P, He J, Chen X, ...
 • Zarifpour N, Naseri Poor Yazdi MT and Nassiri Mahallati M, ...
 • نمایش کامل مراجع