اقدام پژوهی : مداخلاتی در اختلال یادگیری خاص با مشخصه ریاضی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_239

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور شناسایی و ارزیابی مشکلات ریاضی دانش آموز پایه دوم در مدرسه ای در تهران بود. در این مطالعه به ارزیابی مشکلات ریاضی سارا در مبحث مقایسه اعداد پرداختیم که متوجه شدیم او اختلال خاص با مشخصه ریاضی دارد. هدف آن مداخلات و درمان نشانه های اختلال ریاضی در سارا با استفاده از تکنیک بازی بود. پژوهش حاضر، پژوهش کیفی و از نوع کنش پژوهی میباشد. داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه با والدین دانش آموزان و معلم، گرد آوری اسناد و مدارک و همچنین جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی جمع آوری شده است. در نتیجه جمع آوری اطلاعات، علت مشکل سارا در ریاضی ضعف در تمییز دیداری، حساسیت دیداری، عدم آشنایی با مفاهیم اولیه و مفهوم مقایسه و نداشتن تمرکز بود. در مرحله بعد با ارائه بازی هایی از ساده به پیچیده در طی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ سعی در حل مسئله موجود کردیم. نتایج نشان داد پس از انجام بازی ها در جلسات تقویتی که در هر هفته سه جلسه بود؛ پس از گذشت سه ماه سارا تغییرات چشمگیری در پیشرفت ریاضی در مبحث مقایسه اعداد داشت.