بررسی تاثیر روش آبیاری قطره ای و سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب در انگور

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FOODER-7-3_006

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

Abstract:

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تاثیر مقدار آب آبیاری و روش آبیاری قطره­ای روی عملکرد انگور و تعیین کارآیی مصرف آب است.  آزمایش در قالب بلوک­های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلمکان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان پیاده شد.  فاکتورهای طرح  شامل مقادیر آب در سه سطح (۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد آب مورد نیاز گیاه) و استفاده از آبیاری قطره­ای به دو روش (قطره­ای و تیپ) بود.  فاصله نهال­ها روی ردیف ۲ متر و فاصله ردیف­ها از هم ۵/۲ متر انتخاب گردید.  برای هر تیمار ۴ ردیف با ۶ نهال روی هر ردیف در نظر گرفته شد.  در فروردین ماه ۱۳۷۸ نهالهای ریشه­دار انگور رقم سلطانی (کشمشی) غرس شد.  روش آبیاری در سال ۱۳۷۸ سطحی بود و سیستم آبیاری قطره­ای و تیپ از سال ۱۳۷۹ اجرا شد.  نیاز آبی انگور از سند ملی آب استخراج و با در نظر گرفتن درصد سایه انداز، میزان آن در هر آبیاری تعیین شد.  عملکرد انگور در سال­های ۷۸، ۷۹ و ۸۰  قابل توجه نبود.  نتایج آنالیز مرکب عملکرد در سال­های ۸۱، ۸۲ و ۸۳  نشان داد که بین دو روش آبیاری قطره­ای و تیپ از نظر آماری اختلاف معنی­داری وجود ندارد، اما بین سطوح مختلف آب مصرفی اختلاف معنی­دار است.  سطوح ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ درصد آب مصرفی  به ترتیب با عملکرد ۵۹۷/۸ ، ۷۰۵/۷ و ۸۲۷/۴ تن در هکتار در گروه­های آماری A ، B و C  قرار گرفتند.  عملکرد در دو سطح ۷۵ و ۵۰ درصد آب مصرفی نسبت به سطح ۱۰۰ درصد به ترتیب حدود ۱۳و ۴۳ درصد کاهش داشته است.  از نظر کارایی مصرف آب نیز بین روش­های آبیاری اختلاف معنی­دار وجود نداشت ولی بین درصد مقادیر آب آبیاری در سطح ۱ درصد اختلاف معنی­دار بود.  سطح ۷۵ درصد آب مصرفی با میزان کارایی ۸۴۴/۱ کیلوگرم انگور به ازای یک مترمکعب آب بیشترین مقدار را دارا بود و بعد از آن سطوح ۵۰ و ۱۰۰ درصد آب آبیاری به ترتیب با کارایی ۷۲۰/۱و ۵۷۴/۱ کیلوگرم بر مترمکعب قرار گرفتند، به عبارت دیگر، کارایی مصرف آب در سطوح ۷۵ و ۵۰ درصد آب مصرفی نسبت به سطح ۱۰۰درصد به ترتیب حدود ۱۷و ۹ درصد بیشتر بوده است.  نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در مواقعی کمبود آب جدی نیست آبیاری کامل و در زمان مواجه با کمبود آب، سطح ۷۵ درصد آب مصرفی با توجه به میزان عملکرد، میزان آب مصرفی، و کارایی مصرف آب قابل توصیه است.

Authors

محمد جلینی

استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Anon. ۱۹۹۷. National record of country water. Technological Deputy Director. ...
 • Araujo, F., Williams, L. E., Grimes, D. W. and Matthews, ...
 • Bravdo, B. A. and Hepner, Y. ۱۹۸۷. Irrigation management and ...
 • Bucks, D. A., French, O. F., Nakayama, F. S. and ...
 • Cline, R. A., Fisher, K. H. and Bradt, O. A. ...
 • Goodwin, I. and Jerie, P. ۱۹۹۲. Regulated deficit irrigation: from ...
 • Mortazavi, M. and Rafiei, Y. ۱۹۷۹. Development plant for wine ...
 • Peacock, W. L., Rolston, D. E., Aljibury, F. K. and ...
 • Smart, R. E. and Coombe, B. G. ۱۹۸۳. Water Relations ...
 • Tafazzoli, A., Hekmati, J. and Firouz, P. ۱۹۹۱. Grape. Shiraz ...
 • U. S. A. ASA-CSSA-SSSA ...
 • نمایش کامل مراجع