مروری بر کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی دربورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF08_106

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاظر مروری بر کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است این مقاله مروری ،تالیفی می باشد، که از طریق مقوله بندی، یکپارچه سازی و ارزشیابی متون منتشر شده پیشین، سیر پیشرفت پژوهش های جاری را در جهت روشن ساختن مسئله ای مشخص دنبال می کند و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و برایبدست آورن اطلاعات از روش تاریخی استفاده شده است.

Keywords:

مروری بر کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی بورس اوراق بهادار تهران

Authors

جبار جمال احمد محمد

دانش آموخته گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

عطا اله محمدی

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران