اثربخشی توان بخشی دوسا بر حافظه شنیداری و حل مسئله کودکان دارای اختلال یادگیری همراه با مشکل تمییز شنیداری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLPSY-6-2_005

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1401

Abstract:

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی توان بخشی دوسا بر حافظه فعال شنیداری و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال یادگیری خواندن دارای مشکل تمییز شنیداری بود. روش: برای این منظور از روش مطالعه شبه­آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه مورد نظر عبارت است از کلیه کودکان مبتلابه اختلال یادگیری خواندن شهر اصفهان که دارای اشکال در تمییز شنیداری نیز باشند. از این جامعه ۳۰ نفر به طور در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. پس از انجام پیش آزمون در دو گروه، گروه آزمایش طی ۱۰جلسه ۶۰دقیقه ای(هفته ای ۲بار) تحت درمان توان بخشی دوسا قرار گرفتند و طی این مدت، گروه گواه در لیست انتظار بودند. سپس هر دو گروه، در پس آزمون و پیگیری مورداندازه گیری قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های حل مسئله هپنر(۱۹۸۲) و حافظه فعال دانیمن و کارپنتر(۱۹۸۰) استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد میانگین نمره حل مساله و حافظه کودکان گروه آزمایش بعد از جلسه درمانی افزایش معناداری داشته است. اما برای کودکان گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشده است. نتیجه گیری: روش توان بخشی دوسا بر بهبود حافظه شنیداری و حل مسئله کودکان دارای اختلال همراه با مشکل تمییز شنیداری اثربخش است.

Authors

فرنگیس دمهری

استادیار روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران.

لعیا خیام باشی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران.

محسن سعیدمنش

استادیار علوم اعصاب شناختی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ارغوانی­پیرسلامی، م؛ موسوی­نسب، س؛ خضری­مقدم، ن(۱۳۹۶). بررسی اثربخشی توانمند­سازی شناختی ...
 • اسدزاده، ح.(۱۳۸۳). حافظه فعال، فناوری آموزشی و یادگیری، مجموعه مقالات ...
 • اکبری­فر، ح؛ احمدی، الف؛ فتح­آبادی، ر؛ صالحی، ح(۱۳۹۸). اثربخشی توانبخشی ...
 • بابا­پور­خیر الدین، ج؛ رسول زاده طباطبایی، س؛ اژه ای، ج ...
 • پور­صدقی، الف؛ دادخواه، الف؛ عباسی، س؛ کنعانی، ز؛ ناظمیان، الف؛ ...
 • پوشنه، ک؛ شریفی، ع و معتمد­یگانه، ن.(۱۳۹۴). اثربخشی مداخله بازتوانی ...
 • تریمانی، م و سلیمانی، الف.(۱۳۹۲). اثربخشی توان بخشی بر کارکردهای ...
 • خانجانی، ز؛ صالحی­مقدم، خ؛ عافی، الف.(۱۳۹۷). اثربخشی آموزش مبتنی بر ...
 • دادخواه، الف؛ محمدخانی، الف؛ بنی­جمالی، ش و پیوسته­گر، م.(۱۳۹۳). اثر ...
 • رادفر، ف؛ نجاتی، و، فتح آبادی، ج(۱۳۹۵). تاثیر توان بخشی ...
 • راقبیان، ر؛ اخوان­تفتی، م و حجازی، الف(۱۳۹۵). بررسی اثربخشی برنامه ...
 • صدیق، ه؛ نیوشا، ب.(۱۳۹۶). تاثیر آموزش تمرینات هاتایوگا بر کارکردهای ...
 • مرادی، م؛ میربد، م(۱۳۹۹). اثربخشی آموزش برنامه دانش و مهارت ...
 • یزدخواستی، ف و شهبازی، م.(۱۳۹۱). بررسی تاثیر روش دوسا در ...
 • Alloway, T. P.(۲۰۱۰). Working memory and executive function profiles of ...
 • Alloway, T. P., Wootan, S., & Deane, P.(۲۰۱۴). Investigating working ...
 • American Psychiatric Association.(۲۰۱۳). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ...
 • Baddeley, A.(۲۰۰۲). Is working memory still working?,European Psychologist. ۷(۲), ۸۵-۹۷ ...
 • Basak, C., Boot, W. R., Voss, M. W., & Kramer, ...
 • Blair, C., & Razza, R. P.(۲۰۰۷). Relating effortful control, executive ...
 • Ciaramelli, E., Neri, F., Marini, L., & Braghittoni, D.(۲۰۱۵). Improving ...
 • Dahlin, K. I. E.(۲۰۱۰). Effects of working memory training on ...
 • Freilich, R., & Shechtman, Z.(۲۰۱۰). The contribution of art therapy ...
 • Fujino, H.(۲۰۱۲). Effects of Dohsa‐hou relaxation on body awareness and ...
 • Goldstein, S., Naglieri, J. A., Princiotta, D., & Otero, T. ...
 • Heppner, P.(۱۹۸۸). The problem solving inventory. Palo Alto, CA: Consulting ...
 • Mattison, R. E., & Mayes, S. D.(۲۰۱۲). Relationships between learning ...
 • McMurran, M., Duggan, C., Christopher, G., & Huband, N.(۲۰۰۷). The ...
 • Milton, H.(۲۰۱۰). Effects of a computerized working memory training program ...
 • Naruse,G.(۱۹۶۷) Psychological Rehabilitation of cerebral palsy: I.On relaxation behavior.Japanese Journal ...
 • Richard, B. A., & Dodge, K. A.(۲۰۰۳). "Social maladjustment and ...
 • Sadock, B. J. Sadock, A. S., Sadock, P. R. B.(۲۰۱۲). ...
 • Schmeichel, B. J. & Demaree, H. A.(۲۰۱۰). Working Memory Capacity ...
 • Shaywitz S. E.(۲۰۱۰). Dyslexia(specific reading disability). In FD Burg et ...
 • Wass, S. V., Scerif, G., & Johnson, M. H.(۲۰۱۲). Training ...
 • Watson, S. M., Gable, R. A., & Morin, L. L.(۲۰۱۶). ...
 • نمایش کامل مراجع