بررسی مساله مدیریت ترافیک در محیط شهری با رویکردی به مساله استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF08_020

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401

Abstract:

یکی از مشکلات زندگی بشر امروز ازدحام جمعیت وعدم توانایی زیرساخت های شهری درپاسخگویی به نیازآنها می باشد.ازجمله ریرساختهای مهمی که تحت تاثیر این مهم قرارمی گیرد زیرساخت حمل ونقل می باشد. ازطرفی امروزه افزایش تسهیلات حمل ونقل از طریق روش های مرسوم به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمانزیاد جهت اجرا نمی تواند بعنوان راهکاری مناسبی واساسی محسوب گردد. لذا درسال های اخیرگرایش به استفادهازمکانیزم هایی جهت بهره گیری از فناوری های نوین،استفاده بهینه از منابع موجود، ابتکار عمل و استفاده از تکنیک هایمدیریت ترافیک شهری در اغلب کشورها، به عنوان بهترین راهکارها مورد توجه مدیران ترافیک کلانشهرهاقرارگرفته است . یکی ازجدیدترین وموثرترین راهکارهای مدیریت ترافیک که از فن آوری اطلاعات نشات میگیرد ایده بکارگیری سیستم های هوشمند حمل ونقل (ITS) است که می تواند در راستای تحقق شهرداریالکترونیکی افق تازه ای برای دستیابی به تحرک پویا و روان درجامعه ارتباطی واطلاعات وارائه خدمات بهتر بهشهروندان ایجادنماید.این مقاله پس از بررسی ضرورت گرایش به فن آوری های نوین درعرصه حمل ونقل وازدیدگاهمدیریت شهری، به تعریف سیستم های هوشمند حمل ونقل، نحوه عملکرد، معماری، انواع خدمات و معرفیزیرسیستم های مرتبط یا سیستم مذکور خواهدپرداخت. در ادامه به اقداماتی که دربرنامه ریزی و استقرار ITS وبومی نمودن سیستم مذکور در هر منطقه لازم است موردتوجه قرارگیردوهمچنین لزوم همکاری های بین سازمانیاشاره خواهد شد.

Keywords:

مدیریت ترافیک , محیط شهری , حمل و نقل هوشمند

Authors

امین رنجبر

کارمند شهرداری شیراز