بررسی ضرورت وجود شهر هوشمند و هوشمندسازی شهرها

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DTCO01_013

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ضرورت وجود شهر هوشمند و هوشمندسازی شهرها می باشد. شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتا از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) برای توسعه، گسترش و ترویج شیوههای توسعه پایدار و با هدف رفع چالشهای رو به رشد شهرنشینی، ایجاد شده است. بخش بزرگی از این چارچوب، اساسا یک شبکه هوشمند از اشیاء متصل و ماشینهایی است که اطلاعات را با استفاده از فناوری بیسیم و رایانش ابری انتقال میدهند. روش تحقیق کتابخانه ای و مبتنی بر متون می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد، هدف اصلی شهر هوشمند، بهینه سازی فعالیتهای شهری و ارتقای رشد اقتصادی در کنار بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. ارزش یک شهر هوشمند به کارایی فناوریها است و نه تعداد آنها . یک شهر هوشمند موفق زیرساختی قوی و بر پایه تکنولوژی دارد که امکان ایجاد ابتکارات محیطی را فراهم میکند. در این شهر حمل و نقل عمومی موثر و کارآمد است و برنامه های شهری به صورت مطمئن و پیشرو انجام میشود. بنابراین توجه به هوشمندسازی شهرها به عنوان امری ضروری در آینده می باشد، که امید است با بررسی نیازها، پذیرش توسط مقامات ارشد و برنامه ریزی های لازم، مطابق با پیشرفت تکنولوژی هوشمند سازی شهرها به معنای واقعی صورت پذیرد.

Keywords:

شهر هوشمند , هوشمندسازی شهرها , اینترنت مبتنی بر اشیا

Authors

محسن یحیی پور

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان- دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران