توسعه گردشگری و شناخت اثرات پایدار آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SETIET03_016

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

Abstract:

امروزه گردشگری به عنوان یی از مهمترین صنایع توسعه ی پایدار، فرصت بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلان شهرها و مادر شهرهای جهانی به وجود می آورد. رقابت در جهت توسعه ی پایدار گردشگری شهری با توجه به ارائه نیازهای گردشگران، در کنار تقویت مشارکت بخش های خصوصی و شهروندان در رفع ایننیازهاف باید مورد اهمیت و برنامه ریزی مدیریت اجرایی گردشگری، در کنار تقویت مشارکت بخش های خصوصی و شهروندان در رفع این نیازها، باید مورد اهمیت و برنامه ریزی مدیریت اجرایی گردشگری شهری قرار گیرد. گردشگری مجموعه و نظامی از عناصر به هم پیوسته می باشد که در تمامی مراحل با هم در تعامل می باشند. از جمله این عناصر، زیرساخت ها می باشند که از نقشی حیاتی در فرآیند گردشگری و توسعه آن برخوردارند. هدف این پژوهش توسعه گردشگری و شناخت اثرات پایدار آن با روش توصیفی می باشد. در نتیجه می توان گفت توسعه سریع شهری در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است. شهرها یکی از عوامل اصلی ناپایداری در جهان به شمار می روند. توسعه پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره سوم مطرح است از این رو شناخت عوامل پایداری و تاثیر پذیری آن ضروری به نظر می رسد. گردشگری و شهر دو عنصر مرتبط با یکدیگر هستند گردشگری به عنوان یک فعالیت انسانی از شهرها آغاز می شود. رابطه شهر و گردشگری اگر به خوبی مدیریت شود می تواند انقلابی در پایداری یک شهر در جهت توسعه و رشد آن ایجاد کند. در همین حال برای رسیدن به اهداف باید تازه ترین و پیچیده ترین فناوری به کار گرفته شود. در طول کم تر از سه دهه گردشگری نحوه ی نگاه به جهان را دگرگون کرده است. گردشگری به عنوان یک صنعت جهانی، در معرض نیروهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

Authors

حجت نادعلیپور

گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز