اهمیت توسعه آینده پژوهی در برنامه درسی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELS01_033

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

Abstract:

نظام آموزشی تنها برای پیشرفت در زمان حال تلاش نمی کند، بلکه به دنبال تدوین برنامه هایی برای پیشرفت در زمان آینده نیز هست. برنامه درسی که امروزه تدوین می شود چشم انداز گسترده ای دارد. برای موفقیت آنی طراحی نمی شود، نتایج برنامه های تدوین شده پس از سال ها نمود خواهند یافت. مشاهده بهترین انتخاب های آینده چیزی نیست که تصادفی اتفاق بیفتد. درواقع، باید از طریق برنامه ریزی دقیق و با تحقیق انجام شود؛ بنابراین، مشاهده برنامه درسی آینده شامل تحقیقات عمیق در مورد احتمالات آینده و تاثیر آن ها خواهد بود. سیاست گذاران و برنامه نویسان برنامه درسی موسسات یا حتی کشور باید نه تنها برای ۵۰ سال آینده بلکه فراتر از آن برنامه ریزی کنند. تحقیقات در مورد آینده داده های اساسی را در شکل دادن به نسل کنونی و همچنین نسل آینده فراهم می کند. تحقیقات مبتنی بر برنامه درسی آینده باید بر اساس یافته های تحقیقاتی در مورد آینده، ازجمله تحقیق در مورد روندها، رویدادها و تاثیر آن ها بر یادگیرندگان هدف توسعه یاب. آینده نگری و آینده پژوهی در تحقیقات مختلف مورد تاکید قرارگرفته است. بر این اساس برنامه درسی خوب نیازمند فهم مناسب از نیازهای آینده جامعه به واسطه آینده پژوهی و آینده شناسی است تا بتواند تاثیرات مثبتی درروند تحولات افراد جامعه ایفا نماید. ضرورت توجه به آینده نگری در برنامه های درسی موردتوجه صاحب نظران و سیاست گذاران آموزشی قرارگرفته و بر این اساس نظام آموزشی ما شاهد تدوین اسناد و سیاست گذاری های زیر بنایی و بسیار مهمی ازجمله «سند چشم انداز بیست ساله»، «سند نقشه جامع علمی کشور»، «سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت» و «برنامه درسی ملی» بوده است. با توجه به اهمیت موضوع هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اهمیت توسعه آینده پژوهی در برنامه درسی بوده است. روش مطالعه در این پژوهش به صورت تحلیلی - توصیفی بوده است. برای این منظور از ابزارهای کتابخانه همچون؛ مطالب تحقیقات، اسناد، مقالات مرتبط با موضوع استفاده شده است.

Authors

مریم بیژنی نژاد

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا اهواز