کاراکتر و کاربرد آن در رمان گلنار و آینه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CELPL02_003

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1401

Abstract:

گلنار و آینه برترین رمان رهنورد زریاب، نویسندهی توانمند اهل افغانستان، است که درباره ی او و به طور ویژه این رمان وی تحقیقچندانی صورت نگرفته است. از این رو، پژوهش در باب این اثر امری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش نحوهی شخصیت پردازیرمان مزبور مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد: زریاب در رمان گلنار و آینه، به موضوع هنر پرداختهاست و نگاه منفی جامعه ی افغانستان بدان را نمایان نموده است. این رمان سبک رئالیسم جادویی دارد و شخصیت های آن، معمولادر تنگنا قرار دارند و بیشتر رخدادها حاکی از ناکامی و شگفت انگیزی آنهاست.

Authors

محمد درزی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدهی علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی گلستان