ارزیابی اثرات کم آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره وری آب چهار رقم ذرت دانه ای در گرگان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WRA-36-3_002

تاریخ نمایه سازی: 18 بهمن 1401

Abstract:

به منظور ارزیابی اثرات کم­آبیاری بر عملکرد و بهره­ وری آب ذرت دانه­ ای در شرایط آب و هوایی گرگان، آزمایشی به صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در ایستگاه عراقی محله گرگان در سال ۱۴۰۰ انجام شد. عامل اصلی کم­آبیاری در چهار سطح (۱۰۰% (شاهد)، ۷۵%، ۵۰% و ۲۵% نیاز آبی) بر اساس نمونه­برداری خاک برای تعیین رطوبت و آبیاری با روش قطره ای (نوار تیپ) انجام شد و عامل فرعی چهار رقم ذرت (SC۷۰۳،SC۷۰۴، ZP۵۴۸،BK۵۰ ) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل کم­آبیاری بر صفات مورد بررسی به جز تعداد ردیف در بلال در سطح یک درصد معنی­دار بود. نیز، اثر ارقام روی همه صفات (تعداد ردیف در بلال، روز تا بلال­دهی، ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، طول بلال، وزن خشک ساقه و برگ، وزن خشک چوب بلال، عملکرد دانه، بهره­وری مصرف آب و پرولین برگ) در سطح یک درصد معنی­دار شد. همچنین، برهمکنش کم ­آبیاری و ارقام بر صفات تعداد ردیف طولی دانه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اثر معنی­دار داشت. بالاترین عملکرد دانه (۷۷۲۲ کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد مشاهده شد و عملکرد دانه تیمار­های ۷۵%، ۵۰% و ۲۵% نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۶/۸%، ۵۲/۴% و ۸۲% کاهش داشت. هیبرید ZP۵۴۸ بیشترین عملکرد دانه (۵۵۷۶ کیلوگرم در هکتار) را داشت و بیشترین میزان پرولین از تیمار ۲۵% نیاز آبی (۹/۹۱ میکرومول بر گرم) به دست آمد. بیشترین بهره­ وری مصرف آب در تیمار ۷۵% نیاز آبی (۱/۰۷ کیلوگرم بر متر مکعب) مشاهده شد. با توجه به میانگین کاهش آب مصرفی (۲۲۵۸ متر مکعب در هکتار) در این تیمار، آبیاری بر اساس ۷۵% نیاز آبی و کشت رقم ZP۵۴۸ در منطقه گرگان توصیه می گردد.

Authors

منصور اسمعیلی

دانشجوی دکترا گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

محمد رضا داداشی

استادیار گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

محمد تقی فیض بخش

استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

کامی کابوسی

دانشیار گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

فاطمه شیخ

استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • امینی، ا.، اشراف مهرابی، ا.، حاتمی، ا.، فصیحی، خ.، و ...
 • Doi: ۱۰.۱۸۸۶۹/acadpub.jcpp.۵.۱۸.۱۹۵آقایی، پ.، ویسانی، و.، و دیانت، م.، تاثیر نانوسیلیکات ...
 • آزادی، م، ص.، شکوه­فر، ع، ر.، مجدم، م.، لک، ش.، ...
 • بهامین، ص.، کوچکی­فر، ع، ر.، نصیری محلاتی، م.، و بهشتی، ...
 • DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۰۰۸۷۹۴۲.۱۴۰۰.۱۵.۶.۱۲.۲بوش، م، ع.، بانژاد، ح.، گلدانی، م.، متانت، م.، ...
 • DOI: ۱۰.۳۰۴۹۵/JCEP.۲۰۱۹.۶۶۹۷۱۰صدرالدینی، س، ع، ا.، پرندین، م، ا.، و ناظمی، ...
 • DOI | http://dx.doi.org/۱۰.۱۷۵۸۲/journal.sja/۲۰۱۹/۳۵.۱.۱۴۴.۱۵۴Ilyas, M., Khan, S, A., Awan, S, I., ...
 • Sanatawy, E, A, M., Ash-Shormillesy, S, M, A, I., Qabil, ...
 • Saad-Allah, K.M., Nessem, A, A., Ebrahim, M, K, H., Gad, ...
 • Shojaei, S, H., Mostafavi, Kh., Khosroshahli, M., Bihamta, M, R., ...
 • Shafiq, S., Akram, N, A., Ashraf, M., García-Caparrós, P., Ali, ...
 • Shirinpour, M., Asghari, A., Atazadeh, E., Aharizad, S., Rasoulzadeh, A., ...
 • Shin Rou, E, K., Mok Sam, L., ۲۰۲۱. Effects of ...
 • Wasaya, A., Affan, M., Yasir, t, , ur-Rehman, A., Mubeen, ...
 • Zuo, S., Li, J., Gu, W., Wei, S., ۲۰۲۲. Exogenous ...
 • نمایش کامل مراجع