تاثیر مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AREO-36-3_001

تاریخ نمایه سازی: 18 بهمن 1401

Abstract:

تنش ها ی محیطی باعث کاهش عملکرد و تولید گیاهان می شوند. مواد محرک رشد می توانند به افزایش کارآیی گیاه و مقاومت به تنش های غیر زیستی کمک نمایند. به این منظور، تاثیر چند نوع از مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) بررسی شد. طرح آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک انجام شد. متغییر اصلی، تاریخ کاشت (شهریور و مهر) و متغییر فرعی تیمارهای محرک رشد شامل اسید آمینه، فولویک اسید، عصاره جلبک دریایی، هیومیک اسید، ترکیب آن ها و تیمار شاهد بود. نتایج نشان داد که اثر محرک های رشد بر صفات عملکرد دانه، غلظت فسفر و تعداد دانه در خورجین، سطح برگ و غلظت پتاسیم معنی دار بود. یافته های آزمایش نشان داد که در شرایط مشابه این تحقیق، مصرف مواد محرک رشد به صورت بذر­مال و محلول پاشی در مراحل شش برگی و انتهای رزت قابل توصیه است. مصرف خاکی هیومیک اسید در مراحل جوانه زنی و شش برگی موثر بود. تاریخ کشت شهریور مناسب تر از مهر بود. کاربرد مواد محرک رشد بر روی عملکرد دانه، در تاریخ کاشت شهریور، دارای اثری مثبت و مشابه بود، اما در تاریخ کاشت مهرماه که گیاهان در معرض تنش سرما قرار داشتند، موثرتر ارزیابی گردید.

Authors

محمد علی خودشناس

عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

جواد قدبیک لو

عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

فریدون نورقلی پور

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احتشامی، م.ر. ، تهرانی عارف، آ. و صمدی، ب. ۱۳۹۱. ...
 • احمدی، ک. ، عبادزاده، ح. ، حاتمی، ف . محمدنیا ...
 • امام، ی و م. نیک نژاد.۱۳۸۳.مقدمه ای بر فیزیولوژی عملکرد ...
 • بخشنده، م. ، حمدی شنگری، ع. ، قرینه، م.ح. و ...
 • دهشیری، ع. ۱۳۷۸.زراعت کلزا. دفتر تولید برنامه های ترویجی و ...
 • راهنما، ا. ۱۳۸۹. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای ...
 • طهرانی م. م. ۱۳۹۴. مدیریت تغذیه گیاه گندم در شرایط ...
 • غیبی، م. ن. اصول کاربردی تغذیه گیاه. نشر توانگران. تهران، ...
 • کشاورز، ح. پاسخ فیزیولوژیک و آناتومیک دو رقم کلزا (حساس ...
 • Artyszak, A., D. Gozdowski. ۲۰۲۱. Application of Growth Activators and ...
 • Beckett, R.P. and J.V. Staden. ۱۹۹۰. The effect of seaweed ...
 • Berbara, R.L.L., and A.C. García. ۲۰۱۴. Humic substances and plant ...
 • Blunden G., A.L. Cripps, S.M. Gordon, T.G. Mason, and C.H.Turner. ...
 • Bulgari, R., G. Cocetta, A. Trivellini, P. Vernieri, and A. ...
 • Cerdána, M., A.Sánchez-Sánchez, M.Oliver, M.Juárez, and J. Sánchez- Andreu. ۲۰۰۹. ...
 • Chen, L., Zhong, H., Ren, F., Guo, QQ., Hu, XP ...
 • Chinnusamy, V., Zhu, J and Zhu, JK. ۲۰۰۷. Cold stress ...
 • Crouch I.J., R.P. Beckett and J. van Staden. ۱۹۹۰. Effect ...
 • Du Jardin, P. ۲۰۱۵. Plant biostimulants: definition, concept, main categories ...
 • Fahimirad, S., Karimzadeh, G. and Ghanati, F., ۲۰۱۳. Cold-induced changes ...
 • Fernandez G.C. ۱۹۹۲. Effective selection criteria for assessing plant stress ...
 • Fischer R,and R. Maurer .۱۹۷۸. Drought resistance in spring wheat ...
 • Gaveliene, V., L, Pakalniškyt., L, Novickien. ۲۰۱۲. Impact of auxin ...
 • Gavelienė, V., Pakalniškytė, L. and Novickienė, L., ۲۰۱۴. Regulation of ...
 • Gaveliene,V., L. Pakalniskyte, L. Novickiene.۲۰۱۵. Impact of regulators with amino ...
 • Halpern, M., A. Bar-Tal, M. Ofek, D. Minz, T. Muller, ...
 • Hayat, S.,Q. Hayat, M.N. Alyemeni, A.S. Wani, J. Pichtel, and ...
 • Heckman, J. R. ۱۹۹۴. Effect of an organic bio-stimulant on ...
 • Jindo, K., S.A. Martim, E.C. Navarro, N.O. Aguiar, and L.P. ...
 • Khan A.S., B. Ahmad, M.J. Jiskani, R. Ahmad, and A.U. ...
 • Khan, W., Rayirath, U. P., Subramanian, S., Jithesh, M. N., ...
 • Leslaw B. Lahuta, Monika Ciak, Joanna SzabliĔska .۲۰۱۵. Metabolite proling ...
 • Mendham, N.J., Russel, J. and Yarosz, N.K. ۱۹۹۰. Response to ...
 • Mostafa G.G. ۲۰۱۵. Improving the growth of fennel plant grown ...
 • Parrado, J., J. Bautista, E.F. Romero, A.M. García-Martínez, V. Friaza, ...
 • Robertson, M.J., J.F. Holand, and R.Bambach .۲۰۰۴. Response of canola ...
 • Rose, T., A.F. Patti, K.R. Little, A.L. Brown, W.R. Jackson, ...
 • Rosielle A, Hamblin J .۱۹۸۱. Theoretical aspects of selection for ...
 • Schubert S. and K. Mengel. ۱۹۸۹. Important factors in nutrient ...
 • Terenzio, D.۲۰۱۵. Humofolates: New Highly Eco-Sustainable Polivalent Biostimulants for Agricolture.The ...
 • Valadiani, AR and Tajbakhsh, M. ۲۰۰۷. Comparison of phenological stages ...
 • Von sottner,B. ۲۰۱۲. Preventing frost damage: potassium will help. kali-gmbh.comWhit ...
 • Wilson S. ۲۰۰۱. Frost management in cool climate vineyards. In:University ...
 • Xudan, X. ۱۹۸۶. The effect of foliar application of fulvic ...
 • Yuanyuan, M., Z. Yali, L. Jiang, and S.H. Hongbo. ۲۰۰۹. ...
 • Zhang X. and E.H. Ervin. ۲۰۰۸. Impact of seaweed extract-based ...
 • Zodape, S.T., A. Gupta, S. C. Bhandari. ۲۰۱۱. Foliar application ...
 • نمایش کامل مراجع