مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نظم جویی شناختی هیجان در مبتلایان به نارسایی قلبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JARCP-4-2_003

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1401

Abstract:

زمینه و هدف: پیامدهای نارسایی قلبی با ایجاد تجربه موقعیت­های تنش ­زای بیشتر برای مبتلایان و افزایش هیجان های منفی در زمینه بیماری­های قلبی عروقی، همراه با بدتر شدن سیر بیماری­ است و به ­طور کلی بیماران قلبی نسبت به گروه بهنجار، بیشتر راهبردهای ناسازگارانه­ و کمتر راهبردهای سازگارانه نظم­جویی شناختی هیجان را به­کار می­گیرند؛ بنابراین، هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی شناخت ­درمانی مبتنی بر ذهن­ آگاهی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نظم ­جویی شناختی هیجان در مبتلایان به نارسایی قلبی بود. روش پژوهش: طرح این پژوهش، طرح نیمه آزمایشی با پیش ­آزمون، پس ­آزمون، گروه کنترل و پیگیری سه ماهه است. جامعه آماری شامل مردان ۳۵ تا ۵۵ سال مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه­ کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۰ بودند. برای سه گروه نمونه ۴۵ نفر با روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ۱۵ نفر در گروه شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن ­آگاهی، ۱۵ نفر در گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ۱۵ نفر در گروه گواه جای گذاری شدند. ابزار جمع ­آوری داده ­ها پرسشنامه نظم­جویی شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپنهاون (۲۰۰۱) بود؛ گروه­های آزمایش برای ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ­ای تحت شناخت­ درمانی مبتنی بر ذهن ­آگاهی سگال و همکاران (۲۰۱۳) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز و استروهال (۲۰۱۰) قرار گرفتند و داده­ ها با آمار توصیفی و تحلیل واریانس مختلط اندازه ­های مکرر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه گواه، هر دو مداخله تاثیری معنادار بر کاهش به ­کارگیری راهبردهای ناسازگارانه و افزایش به ­کارگیری راهبردهای سازگارانه نظم­ جویی شناختی هیجان به ­صورت پایدار در مردان مبتلا به نارسایی قلبی داشتند؛ همچنین بین تاثیر دو مداخله بر راهبردهای نظم­ جویی شناختی هیجان تفاوت معناداری مشاهده نشد (۰.۰۵=P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج، شناخت­ درمانی مبتنی بر ذهن­ آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش به­ کارگیری راهبردهای ناسازگارانه و افزایش به ­کارگیری راهبردهای سازگارانه نظم­ جویی شناختی هیجان در مردان مبتلا به نارسایی قلبی مناسب هستند و می توان آنها را به­ عنوان مداخله ­های مکمل موثر همراه با درمان­ های پزشکی برای مبتلایان اجرا کرد.

Keywords:

Acceptance and Commitment Therapy , Cognitive Emotion Regulation , Heart Failure , Mindfulness-Based Cognitive Therapy , درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی , نارسایی قلبی , نظم جویی شناختی هیجان

Authors

سید احسان کاظمینی

Karaj Branch, Islamic Azad University

طاهره رنجبری پور

Karaj Branch, Islamic Azad University

عاطفه نژاد محمد نامقی

Karaj Branch, Islamic Azad University

شیدا سوداگر

Karaj Branch, Islamic Azad University

پریسا پیوندی

Karaj Branch, Islamic Azad University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alem Dianati, F., & Moheb, N. (۲۰۱۶). Effectiveness of Mindfulness-Based ...
 • Dalrymple, K. L., Clark, H., Chelminski, I., & Zimmerman, M. ...
 • Farb, N. A., Anderson, A. K., Mayberg, H., & et ...
 • Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, ...
 • Heo, S., Moser, D. K., Lennie, T. A., Zambroski, C. ...
 • Khoosfi, H., Monirpoor, N., Birashk, B., & Peighambari, M. (۲۰۰۷). ...
 • Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. ...
 • Seraji, M., & Rakhshani, F. (۲۰۱۷). On the consideration of ...
 • Tang, R., Friston, K. J., & Yi-Yuan Tang, Y. (۲۰۲۰). ...
 • Vlaeyen, J. W., Timmermans, C., Rodriguez, L. M., Crombez, G., ...
 • نمایش کامل مراجع