بررسی عوامل موثر بر تخلف های ساختمانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC18_033

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1401

Abstract:

در عصر کنونی شاهد گسترش بی رویه شهرها هستیم ، این گسترش بی رویه که دلایل متفاوتی از جمله مهاجرت و ...دارد مغضلاتی را برای شهرها پدیدار کرده است. یکی از این معضلات پدیده تخلف های ساختمانی می باشد. تخلف های ساختمانی باعث ، توسعه بی رویه و بد قاعده شهری، رشد ساختمان های نا امن و با ایمنی بسیار کم، بد چهره کردن سیمای شهر و ...میشود . پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر برتخلف های ساختمانی انجام شده است. این پژوهش به جهت هدف کاربردی و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی، درخصوص بررسی علل و استفاده از نقطه نظرات اهل فن در بخشی از تحقیق، مطالعات میدانی صورت گرفته است. در نهایت نتایج حاصل نشان دهنده این است که تخلف های ساختمانی می تواند علل زیادی نظیر مهاجرت بی رویه ، عدم جلوگیری به موقع مامورین از ساخت و ساز غیر مجاز، مشکل مسکن و گرانی مصالح، فقدان آموزش عمومی ، طولانی شدن صدور پروانه از مرحله تقاضا تا امضا نهایی ، عدم تدوین مقررات منطبق با نیازهای اجتماعی و... داشته باشد.

Authors

امیرمحمد تکلو

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مشهد