مروری بر روش های کنترل رواناب شهری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF18_038

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1401

Abstract:

در پی گسترش روزافزون شهرنشینی و افزایش چشمگیر رواناب ناشی از بارش، نیاز به مقابله با رواناب شهری و کنترل آن بیش از پیش احساس می شود. در این تحقیق عملکرد سقف سبز به منظور کنترل رواناب سطحی، یافتن بهترین پوشش گیاهی و عمق بستر با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و خصوصیات سقف، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. هدف از مقاله حاضر مرور، جمع بندی و روشن کردن دیدگاه پژوهشگران در روش های مدیریت سیلاب شهری بر اساس تجربیات جهانی در مورد این پدیده برای کشورمان می باشد. نتایج مقاله حاضر همچنین نشان می دهد که روش های توسعه کم اثر مانند بام سبز می تواند از راهکارهای مناسب مدیریت سیلاب های شهری در کشورمان باشد. شایان ذکر است مدیریت سیلاب شهری امری حیاتی در چرخه طبیعی زندگی انسان هاست که توجه به آن و ارایه راه کارهای مقابله جدی با سیلاب اعم از سازه ای و غیر سازه ای از ضروریات تحقیقات مهندسین منابع است.

Authors

مهدیه محمدی تهرودی

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش مهندسی، پردیس دانشگاهی دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران.

مسعود رضا حسامی کرمانی

۲- استادیار بخش مهندسی، پردیس دانشگاهی دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران.

ریحانه اکبری

۳- دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران.