مدل تحلیل کاربردپذیری و شاخص امنیت در وب سایت های تجارت الکترونیک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 165

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM06_008

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1401

Abstract:

یافته های بدست آمده حاکی از آن است که، وب سایت های تجارت الکترونیک در طی سالیان متمادی با رشد فزاینده ای همراه بوده اند. با این وجود، به دلیل مسائل امنیتی و کاربردپذیری، تنها ۲۹ % از کاربران پس از جستجوی آنلاین، اقدام به خرید می کنند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف مدل های ارزیابی موجود در بعد کاربردپذیری و امنیت وب سایت تجارت الکترونیک صورت گرفته است. همچنین این تحقیق، به طور دقیق به مرور مدل های ارزیابی اعمال شده از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ در زمینه تجارت الکترونیک می پردازد. همچنین در این تحقیق، ۱۱ مدل مورد بررسی قرار گرفته، کاربردپذیری و عناصر امنیتی ارزیابی شده توسط هر مدل فهرست بندی شده و نقاط قوت و ضعف هر مدل نیز برجسته شده است. مطالعه حاضر حاکی از آن است که، مدل جامعی برای اندازه گیری تمام مولفه های کاربردپذیری همراه با مولفه های امنیتی وجود ندارد. از اینرو بایستی یک مدل ارزیابی جهت ارزیابی کاربردپذیری و امنیت وب سایت تجارت الکترونیک جهت پرداختن به مسائل مربوط به وب سایت تجارت الکترونیک وجود داشته باشد.

Authors

محمد ملکی نیا

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ،تهران

محمدرضا کاشفی نیشابوری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ،تهران

آنیتا دردخوار

دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ، تهران