نقش اینترنت اشیا در مدیریت شهر هوشمند

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 307

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INFM09_049

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1401

Abstract:

طراحی و پیاده سازی شهرهای هوشمند موضوعاتی هستند که امروزه به اوج خود رسیده اند. اینترنت اشیا نقش مهمی در پیاده سازی شهرهای هوشمند دارد. فناوریها به عنوان یکی از عوامل حکمرانی شهری هوشمند، نقشی حیاتی در تحقق و توسعه شهرهای هوشمند دارند. اینترنت اشیا به عنوان یک فناوری در حال تحول می تواند به سازمان های دولتی و خصوصی در مدیریت یکپارچه شهری و کسب درآمد های پایدار کمک شایانی کند. شهرها در راستای تحقق سیاست های هوشمند سازی فعالیت های مدیریت شهری با تشکیل کارگروه های تخصصی و کارشناسی درصدد بهره برداری از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری برای هوشمند سازی مدیریت شهری هستند. این مقاله عمدتا در مورد اینترنت اشیا، نحوه ایجاد ، کاربردهای اینترنت اشیا در مدیریت شهری، چالشها توضیح میدهد.این پژوهش کاربردی با مطالعه مروری از بین تحقیقات بین المللی و داخلی مرتبط و پژوهش های نوین در تاثیر بهره برداری اینترنت اشیا در تسهیل مدیریت شهری تهیه شده است .

Authors

الهام بیکی اکبراباد

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار،کارشناس تحلیل گر سیستم