نهادگرایی و توسعه؛ چالش های اقتصاد نهادی جدید در حوزه های نظری و سیاستی پیرامون ایجاد توسعه (ارزیابی انتقادی)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 175
 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IPES-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1401

Abstract:

در این تحقیق رویکرد نهادگرایان جدید در تعریف و ارزشگذاری نهادهای رسمی و غیررسمی و همچنین ارائه نسخههای سیاستی برای کشورهای درحال توسعه با توجه به دو چالش اساسی مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد. نخست، چالش عدم اجماع نظری در تعریف نهادها و در نتیجه گسترش مصادیق آنها از قواعد اخلاقی و رسمی گرفته تا مکانیسمهای اجرایی و نهادهای سیاسی و اقتصادی؛ که ناشی از ویژگی کلیت اجتماعی است که به لحاظ تحلیلی به روشهای بیشماری که با هم قابل جایگزین هستند قابل تقسیم است، این مسئله سبب شده که اهداف و چشمانداز تحلیلگر در شناسایی یک مقوله به عنوان نهاد، نقش محوری داشته باشد. دوم چالش محدودیت در اندازهگیری نهادهای غیررسمی که از ویژگی سطوح غیررسمی اجتماعی نشات میگیرد که در آن، نهادها به شکلی غیربرنامهریزی شده ظاهر می شوند. به همین دلیل محققان نهادگرایی جدید عمدتا از مطالعه دقیق هنجارهای غیر رسمی اجتناب کردهاند. پراکندگی مفهومی، ارائه یک تعریف جامع از نهاد را تقریبا ناممکن ساخته و عدم تمرکز کافی بر نهادهای غیررسمی، غفلت این نظریه از تحول تدریجی نهادی را به دنبال داشته است. به علاوه به دلیل درهمتنیدگی اجتماعی، بسیاری از نهادها به شدت با هم همبستگی دارند امری که کشف یک رابطه علی میان نهادها و توسعه اقتصادی را بسیار دشوار میسازد. چالشهای مفهومی و نظری مذکور مانع از صدور یک دستورکار سیاستی جامع برای کشورهای درحال توسعه میشود. به همین دلیل برخی از نهادگرایان بر اهمیت نهادهای انطباقی بیش از نهادهای اقتباسی تاکید می کنند.

Authors

یونس نصراللهی آذر

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

عباس حاتمی

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

امیرمسعود شهرام نیا

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بیدالله خانی، آرش. (۱۳۹۱). «اقتصاد نهادگرایی جدید پایهای برای توسعه ...
 • رمضانی باصری، عباس و میرفردی، اصغر. (۱۳۹۳). «تبیین نهادگرایی و ...
 • عاصم اغلو، دارون و جیمز.ای، رابینسون. (۱۳۹۶). چرا ملت ها ...
 • ReferencesAoki, Masahiko. (۲۰۱۱). Institutions as Cognitive Media Between Strategic Interactions ...
 • Becherair, Amrane. (۲۰۱۴). Institutions and Economic Growth in the MENA ...
 • Brooks, Rosa Ehrenreich. ( ۲۰۰۳). The New Imperialism: Violence, Norms, ...
 • Cameron, John D. (۲۰۰۴). The World Bank and the New ...
 • Cao, Lan. (۲۰۰۷). Culture Change. Virginia Journal of International Law, ...
 • Carruthers, Bruce. (۲۰۰۶). Book Review Essay: What’s New About the ...
 • Chang, Ha-Joon. (۲۰۱۱). Institutions and economic development: theory, policy and ...
 • Chen, Scy and Webster C. (۲۰۱۲). Institutional Economics: New, Approaches, ...
 • Dixit, Avinash. (۲۰۰۹). Governance Institutions and Economic Activity. American Economic ...
 • Easterly, W. (۲۰۰۸). Institutions: Top Down or Bottom Up?. American ...
 • Leite, N. Duarte and Others. (۲۰۱۴). Institutions, economics and the ...
 • Elster, J. (۱۹۸۲). Marxism, Functionalism and Game Theory: The Case ...
 • Friedman, Lawrence M. (۱۹۶۹). On Legal Development. Rutgers Law Review, ...
 • Gagliardi, Francesca. (۲۰۰۸). Institutions and Economic Change: A Critical Survey ...
 • Giddens, A. (۱۹۸۴). The Constitution of Society: Outline of the ...
 • Glaeser, Edward L and Others,(۲۰۰۴). Do Institutions Cause Growth. Journal ...
 • Granovetter, Mark. (۱۹۸۵). Economic Action and Social Structure: the Problem ...
 • Greif, Avner. (۱۹۹۵). Micro Theory and Recent Developments in the ...
 • Hall, Peter A and Rosemary C.R. Taylor. (۱۹۹۶). Political Science ...
 • Hamilton, Peter. (۱۹۹۶). Systems Theory. The Blackwell Companion to Social ...
 • Herath, Gamini. (۲۰۰۵). Analysis of the potential and problems of ...
 • Hodgson, Geoffrey M, ۱. (۲۰۰۶). What Are Institutions? Journal of ...
 • Holbrook, Allyson L., Jon A. Krosnick, Richard T. Carson and ...
 • Giorgos, Meramveliotakis. (۲۰۱۸),. New Institutional Economics: A Critique of Fundamentals. ...
 • Kanchoochat, Veerayooth. (۲۰۱۵). Why NIE Fails: New Institutionalism and Old ...
 • Khalil, Elias L. (۱۹۹۵). Organization Versus Institution. Journal of Institutional ...
 • Moroni, Stefano. (۲۰۱۰). An evolutionary theory of institutions and a ...
 • Neale, Walter C. (۱۹۸۷). Institutions. Journal of Economic Issues, ۲۱, ...
 • Nielsen, Klaus. (۲۰۰۱). Institutionalist Approaches in the Social Sciences: Typology, ...
 • Neyapti, Bilin, Arasil, Yavuz. (۲۰۱۵). The nexus of economic and ...
 • North, Douglass C. (۱۹۹۰). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. ...
 • North, D.C. (۱۹۹۱). Institutions. Journal of economic perspectives, Vol. ۵ ...
 • North, Douglass C. (۱۹۹۴).Economic Performance Through Time. American Economic Review, ...
 • North, Douglass C. (۱۹۹۵). Five Propositions About Institutional Change. In ...
 • North, Douglass C. (۲۰۰۵). Understanding the Process of Economic Change. ...
 • O'Donnell, Guillermo. (۱۹۹۴). The state, democratization, and some conceptual problems, ...
 • Ostrom, Elinor. (۲۰۱۰). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of ...
 • Ostrom, Elinor. (۲۰۰۵b). Understanding Institutional Diversity. Princeton, NJ: Princeton University ...
 • Portes, Alejandro. (۲۰۰۶). nstitutions and Development: A Conceptual Reanalysis. Population ...
 • Rakner, Lise. (۱۹۹۵). Is Rational Choice Institutionalism Useful for Development ...
 • Richter, R. (۲۰۰۵). The New Institutional Economics: Its Start, its ...
 • Rodrik, D., A. Subramanian, and F. Trebbi. (۲۰۰۴). Institutions Rule: ...
 • Roland, Gerard. (۲۰۰۴). Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institutions. ...
 • Rutherford, M. (۱۹۹۵). The old and the new institutionalism: can ...
 • Searle, John R. (۲۰۰۵). What Is an Institution?, Journal of ...
 • Shirley, M. M. (۲۰۰۸). Institutions and Development, Cheltenham, UK and ...
 • Stinchcombe, Arthur L. (۱۹۹۷). On the Virtues of the Old ...
 • Tabellini, Guido. (۲۰۱۰). Culture and Institutions: Economic Development in the ...
 • Tamanaha, Brian Z. (۲۰۱۱). The Primacy of Society and the ...
 • Tebaldi, Edinaldo and Mohan, Ramesh. (۲۰۱۰). Institutions and Poverty. Journal ...
 • Thomas, P. (۲۰۰۹). The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism. ...
 • Voigt, Stefan. (۲۰۱۳). How (Not) to Measure Institutions. Journal of ...
 • Williamson R.Claudia. (۲۰۰۹). Informal Institutions Rule: Institutional Arrangements and Economic ...
 • Williamson, Oliver E. (۲۰۰۰). The New Institutional Economics: Taking Stock, ...
 • نمایش کامل مراجع