بررسی و ارائه مدل مکانیکی به جهت نامیرا شدن ارتعاشات تیر یکسرگیردار تحتتاثیر پایه هارمونیک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 177

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISAV12_041

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1401

Abstract:

در این پژوهش برای جلوگیری از میرایی نوسانات تیر یکسر گیردار، یک مکانیزم جدید پیشنهاد شده است. مکانیزم پیشنهادی،متشکل از تیر یکسرگیردار و فنر های تعبیه شده بر دو طرف بدنه آن است. به طور معمول تیر دارای وضعیت تعادل پایدار در مرکز خودبوده و در انتهای آن وزنه هایی به جرم متمرکز قرار گرفته است. با تنظیم مقدار جرم انتهایی و نیز فنر تعبیه شده عمود بر روی بدنهتیر، نقطه تعادل مرکزی آن ناپایدار گشته و لذا تیر دائما نوسان می کند. نوسانات عرضی تیر عمود بر راستای شتاب گرانش زمین است.معادلات حاکم بر سیستم از معادلات لاگرانژ بدست آمده است. سپس معادلات به صورت عددی حل شده و رفتار سیستم در حالتخطی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بدست آوردن رفتار دینامیکی سیستم، مود ارتعاشی اولین نوسان تیر مورد مطالعه قرارگرفتهشده است. در راستای صحت سنجی یافته های پژوهش، مکانیزم ارتعاشی در نرم افزار متلب به طور کامل شبیه سازی شده است

Authors

علی اویسی سرابی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران

علیرضا شوشتری

استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران