بررسی تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی، هیالورونیک اسید و تمرین هوازی بر بیان ژن های میونکتین و میوژنین و ساخت پروتئین CD۴۴ در مدل تجربی استئوآرتریت زانو

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 172

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-26-6_001

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

Abstract:

سابقه و هدف: استئوآرتریت زانو با آسیب لیگامانی و عضلات اسکلتی اطراف مفصل زانو همراه است. از آن جایی که مهار آتروفی می تواند به بهبود این بیماری کمک کند؛ بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs)، هیالورونیک اسید (HA) و تمرین هوازی بر بیان ژن های میونکتین و میوژنین و ساخت پروتئین CD۴۴ در بافت عضله چهارسر موش های استئوآرتریتی شده انجام گرفت.   مواد و روش ها: در این پژوهش، تعداد ۴۵ سر موش صحرایی نر بالغ ۸-۶ هفته ای در نه گروه پنج تایی شامل: کنترل سالم، کنترل بیمار، MSCs، HA، تمرین هوازی،  MSCs+ HA، تمرین + HA، تمرین +  MSCsو تمرین + MSCs + HA قرار گرفتند. استئوآرتریت به روش جراحی القا شد. تمرین هوازی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و با سرعت ۱۶ متر بر دقیقه صورت گرفت. تزریق MSCs به میزان ۱۰۶ سلول بر کیلوگرم و HA با غلظت ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر انجام شد. ۴۸ ساعت پس از اتمام پروتکل، بافت عضله چهارسر جدا گردید و بیان ژن های میونکتین و میوژنین با روش Real-Time PCR و بیان پروتئین CD۴۴ به روش ایمونوهیستوشیمی اندازه گیری شد. نتایج: بیان ژن های میونکتین، میوژنین و بیان پروتئین CD۴۴ در گروه های تمرین هوازی، HA و MSCs به تنهایی (۰/۰۰۱=P) و CD۴۴ در گروه تمرین + HA افزایش معنی داری داشت (۰/۰۲۴=P). همچنین میوژنین در گروه تمرین +  MSCs(۰۳۷/۰=P) و میونکتین در گروه های تمرین + MSCs، تمرین + HA (۰/۰۰۱=P) و MSCs+HA (۰/۰۱۲=P) نیز افزایش معنی داری یافت. نتیجه گیری: تمرین هوازی، HA و MSCs به تنهایی و تمرین + MSCs به طور سینرژیستی با افزایش فعالیت مایوکین ها به مهار آتروفی عضله منجر شدند؛ ولی تمرین + HA در عضله سازی موش های استئوآرتریتی شده نقش دارند.

Authors

محبوبه تاجیک

Department of Sport Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. Iran.

محمدعلی آذربایجانی

Department of Sport Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. Iran.

مقصود پیری

Department of Sport Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R. Iran.

پروین فرزانگی

Department of Sport Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, I.R. Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Terracciano C, Celi M, Lecce D, Baldi J, Rastelli E, ...
 • Abdizadeh L, Peeri M, Matinhomaee H. The effect of aerobic ...
 • Kunz RI, Coradini JG, Silva LI, Bertolini GR, Brancalhão RM, ...
 • Cunha JE, Barbosa GM, Castro PA, Luiz BL, Silva AC, ...
 • Silva JM, Alabarse PV, Teixeira VD, Freitas EC, de Oliveira ...
 • Taniguchi M, Fukumoto Y, Kobayashi M, Kawasaki T, Maegawa S, ...
 • Meadows E, Flynn JM, Klein WH. Myogenin regulates exercise capacity ...
 • Lee JH, Jun HS. Role of myokines in regulating skeletal ...
 • Zhang FJ, Luo W, Gao SG, Su DZ, Li YS, ...
 • Roos EM, Herzog W, Block JA, Bennell KL. Muscle weakness, ...
 • Blazek AD, Nam J, Gupta R, Pradhan M, Perera P, ...
 • Morgan JE, Zammit PS. Direct effects of the pathogenic mutation ...
 • Rasouli SH, Farzanegi P, Abbaszadeh H. Effect of an Exercise ...
 • Leach JK, Whitehead J. Materials-directed differentiation of mesenchymal stem cells ...
 • Bitto FF, Klumpp D, Lange C, Boos AM, Arkudas A, ...
 • Najar M, Martel-Pelletier J, Pelletier JP, Fahmi H. Mesenchymal stromal ...
 • Feng Q, Zhu M, Wei K, Bian L. Cell-mediated degradation ...
 • Tajik M, Azarbayjani MA, Peeri M, Farzanegi P. Effects of ...
 • Behzad B, ASGARI A. The Interactive role of exercise and ...
 • Rasouli SH, Farzanegi P, Abbaszadeh H. The effect of aerobic ...
 • Bendele AM. Animal models of osteoarthritis. JMNI ۲۰۰۱; ۱(۴):۳۶۳-۷۶. ...
 • Liu SS, Zhou PU, Zhang Y. Abnormal expression of key ...
 • Jimbo S, Terashima Y, Teramoto A, Takebayashi T, Ogon I, ...
 • Pisters MF, Veenhof C, Van Dijk GM, Dekker J, Avoidance ...
 • Dumont NA, Wang YX, Rudnicki MA. Intrinsic and extrinsic mechanisms ...
 • Rabinovich-Nikitin I, Kirshenbaum LA. Exercise-induced myonectin protects against ischemia-reperfusion injury. ...
 • Murakami T, Otsuki S, Okamoto Y, Nakagawa K, Wakama H, ...
 • Haghjoo M, Azarbayjani MA, Peeri M, Hosseini SA. Effect of ...
 • Zhang FJ, Gao SG, Cheng L, Tian J, Xu WS, ...
 • Klimczak A, Kozlowska U, Kurpisz M. Muscle stem/progenitor cells and ...
 • Jørgensen SL, Bohn MB, Aagaard P, Mechlenburg I. Efficacy of ...
 • Mierzejewski B, Archacka K, Grabowska I, Florkowska A, Ciemerych MA, ...
 • Haddadpour Z, Abbaszadeh H, Farzanegi P. Effect of Three Therapeutic ...
 • Abdizadeh L, Peeri M, Matinhomaee H. The effect of aerobic ...
 • Cunha JE, Barbosa GM, Castro PA, Luiz BL, Silva AC, ...
 • Silva JM, Alabarse PV, Teixeira VD, Freitas EC, de Oliveira ...
 • Taniguchi M, Fukumoto Y, Kobayashi M, Kawasaki T, Maegawa S, ...
 • Meadows E, Flynn JM, Klein WH. Myogenin regulates exercise capacity ...
 • Lee JH, Jun HS. Role of myokines in regulating skeletal ...
 • Zhang FJ, Luo W, Gao SG, Su DZ, Li YS, ...
 • Roos EM, Herzog W, Block JA, Bennell KL. Muscle weakness, ...
 • Blazek AD, Nam J, Gupta R, Pradhan M, Perera P, ...
 • Morgan JE, Zammit PS. Direct effects of the pathogenic mutation ...
 • Rasouli SH, Farzanegi P, Abbaszadeh H. Effect of an Exercise ...
 • Leach JK, Whitehead J. Materials-directed differentiation of mesenchymal stem cells ...
 • Bitto FF, Klumpp D, Lange C, Boos AM, Arkudas A, ...
 • Najar M, Martel-Pelletier J, Pelletier JP, Fahmi H. Mesenchymal stromal ...
 • Feng Q, Zhu M, Wei K, Bian L. Cell-mediated degradation ...
 • Tajik M, Azarbayjani MA, Peeri M, Farzanegi P. Effects of ...
 • Liu SS, Zhou PU, Zhang Y. Abnormal expression of key ...
 • Jimbo S, Terashima Y, Teramoto A, Takebayashi T, Ogon I, ...
 • Pisters MF, Veenhof C, Van Dijk GM, Dekker J, Avoidance ...
 • Dumont NA, Wang YX, Rudnicki MA. Intrinsic and extrinsic mechanisms ...
 • Rabinovich-Nikitin I, Kirshenbaum LA. Exercise-induced myonectin protects against ischemia-reperfusion injury. ...
 • Murakami T, Otsuki S, Okamoto Y, Nakagawa K, Wakama H, ...
 • Haghjoo M, Azarbayjani MA, Peeri M, Hosseini SA. Effect of ...
 • Klimczak A, Kozlowska U, Kurpisz M. Muscle stem/progenitor cells and ...
 • Jørgensen SL, Bohn MB, Aagaard P, Mechlenburg I. Efficacy of ...
 • Mierzejewski B, Archacka K, Grabowska I, Florkowska A, Ciemerych MA, ...
 • Haddadpour Z, Abbaszadeh H, Farzanegi P. Effect of Three Therapeutic ...
 • نمایش کامل مراجع