ساخت و ارزیابی قطعات آلیاژ Ti۶Al۴V تولید شده توسط ذوب لیزری انتخابی (پرینتر سه بعدی)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 194

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI23_053

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

Abstract:

این مقاله به بررسی ساخت ذوب لیزری انتخابی SLM آلیاژ تیتانیم Ti۶Al۴V و مقایسه آن با روش ریخته گری دقیق این آلیاژ، برای کاربردهای هوایی و هوافضایی می پردازد. در این پژوهش نمونه های آزمایش به ابعاد مخصوص از جنس آلیاژ تیتانیم Ti۶Al۴V به روش ذوب لیزری انتخابی ساخته شده و پس از جداسازی از میز دستگاه و انجام تمیزکاری، مورد عملیات حرارتی قرار گرفته و سپس آزمایش کشش، ارزیابی ریزساختاری، ارزیابی رادیوگرافی و اندازه گیری چگالی بر روی نمونه ها انجام گرفت. بررسی ها نشان داد استحکام کششی، استحکام تسلیم و درصد ازدیاد طول به ترتیب از ۸۷۶ مگاپاسکال، ۸۲۷ مگاپاسکال و ۶ درصد در نمونه های تولید شده به روش ریخته گری دقیق، به ۱۲۸۷ مگاپاسکال، ۱۲۴۷ مگاپاسکال و ۱۰ درصد در نمونه های تولید شده به روش ذوب لیزری انتخابی SLM (پرینتر سه بعدی)افزایش یافت. بررسی های رادیوگرافی نشان داد نمونه های تولید شده به روش پرینتر سه بعدی SLMفاقد هرگونه عیوب انقباضی و گازی است

Authors

منصور برونی

دانش آموخته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)