کنترل ریزساختار و ترک های انجمادی در فرایند ساخت افزایشی ذوب لیزری بستر پودر آلیاژهای آلومینیوم استحکام بالا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 424

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI23_058

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

Abstract:

فناوری های ساخت افزایشی فلزات به عنوان یکی از ارکان مهم انقلاب صنعتی چهارم، رویکردی تحول آفرین در ساخت دیجیتال ارائه می کنند. ذوب لیزری بستر پودر به عنوان یکی از این فناوری ها، توانایی شگرفی در تولید قطعات با هندسه های پیچیده و با عملکرد بالا دارد. در سال های اخیر، ساخت قطعات آلیاژ های آلومینیوم با استفاده از این فناوری توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، همچنان چالش هایی بر سر راه ساخت آن ها وجود دارد. ترک انجمادی به عنوان یکی از جدی ترین دلایل ناکامی ساخت افزایشی لیزری آلیاژهای آلومینیوم به ویژه گریدهای استحکام بالا در نظر گرفته می شود. از میان راه حل های ارائه شده، کنترل ریزساختار انجمادی و ریزدانه کردن، موثرترین روش برای حذف ترکهای انجمادی آلیاژهای آلومینیوم استحکام بالا در فرایند ذوب لیزری بستر پودر شناخته می شود. یکی از راهکارهای ریزدانه سازی و متعاقبا حذف ترک های انجمادی، افزودن مقدار ناچیز (کمتر از ۱٪ وزنی) از ذرات به پودر آلیاژی اولیه است که توانایی دستیابی به این هدف را دارند. جوانه زاها، عوامل محدودکننده رشد دانه یا مهاجرت مرزدانه و عواملی که به تحت تبرید ترکیبی کمک می کنند می توانند در تحقق این امر مفید باشند. در تحقیق حاضر، ساز و کار تشکیل ترک های انجمادی، دلایل تشکیل و عوامل موثر بر آن ها، ساز و کار تاثیر افزودنی های مختلف در ریزدانه سازی و مهار یا کاهش ترک های انجمادی در آلیاژهای آلومینیوم استحکام بالا در فرایند ذوب لیزری بستر پودر مورد بررسی قرار گرفته است

Authors

آریا گندم دوست

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمود سرکاری خرمی

استادیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سید فرشید کاشانی بزرگ

استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسن قربانی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران