حقوق و تعهدات پناهندگان در کشور پناهنده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 255

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY07_040

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

Abstract:

حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث های حقوقی، در حقوق بین الملل مطرح شده و در این خصوص،عهدنامه هایی نیز در این خصوص به تصویب رسیده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حقوق وتعهدات پناهندگان در کشور پناهنده می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله به صورت کتابخانه ایاست و ابزار جمع آوری اطلاعات در روش کتابخانه ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایرهالمعارف ها، فرهنگنامه ها، مجلات، روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، لغتنامه ها، سالنامه ها، مصاحبههای چاپ شده و پژوهشنامه ها می باشد. نتایج نشان داد که از جمله حقوق و تعهدات پناهندگان در کشورپناهنده، حق برخوردار شدن از حمایت اصل منع اعاده یا بازگشت قهری به کشوری که حیات یا آزادی آنها درآن کشور در معرض تهدید خواهد بود.

Authors

مهدی صالحی

دانش آموخته دوره دکتری، گروه الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، تهران، ایران

سامان حاتمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد روهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

حسن آقامیری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد روهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

عبدالوهاب باولی بهمئی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد روهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران