بررسی ریزساختار آلیاژ تیتانیم Ti-۶Al-۴V ساخته شده با روش تولید افزایشی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES16_150

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

Abstract:

تولید افزایشی (AM) یک فرایند تولید پیشرفته است که فرصتی را برای ساخت سازه های سبک وزن باهندسه پیچیده و بسیار منحصر به فرد فراهم می کند. ذوب انتخابی با لیزر ( SLM) یک تکنیک تولیدافزایشی است که از طریق آن اجزا با ذوب انتخابی لایه های پودر با پرتو لیزر متمرکز ساخته می شوند. در بینالیازهای پایه تیتانیم، آلیاژTi-۶Al-۴V به علت داشتن خواص مکانیکی و خوردگی عالی، کاربردهای وسیعیدر صنایع مختلف دارد. در این پژوهش از پودر آلیاژز Ti-۶Al-۴V و از فرایند ذوب لیزری انتخابی به منظورساخت نمونه اولیه استفاده شد. نتایج نشان می دهد که نمونه اولیه ساخته شده به وسیله فرایند ذوب لیزریانتخابی دارای تخلخل گازی به شکل کروی و تخلخل ذوب ناقص به شکل نوک تیز است. از آنجایی کهسرعت خنک سازی در فرایند ذوب لیزری انتخابی بسیار زیاد است. ریزساختار به دست آمده در نمونه اولیهعمدتا مارتنزیتی است. در قسمت ضخامت نمونه دانه های ستونی شکل بتا قبلی دیده می شود که به صورتاپیتاکسیال رشد کرده اند. ساختارهای آنیزوتروپ هم در قسمت Xy نمونه دیده می شود که همان دانه های بتادر قسمت Xz و Yz نمونه هستند که در جهت ساخت نمونه کشیده شده اند.

Authors

محمدرضا واحدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رقیه محمدزاده

استاد، مهندسی مواد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اکبر حیدرزاده

استاد، مهندسی مواد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان