CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی برخی از خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبخیز بیرانشهر

عنوان مقاله: بررسی برخی از خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبخیز بیرانشهر
شناسه ملی مقاله: WATERSHED17_148
منتشر شده در هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

نسرین بیرانوند - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، خرم آباد، ایران
علیرضا سپه وند - استادیار (نویسنده مسئول)، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

خلاصه مقاله:
خصوصیات فیزیوگرافی مناطق مختلف به بررسی برخی خصوصیات و ویژگی های فیزیکی و شکل شناسی می باشد. در این تحقیق به بررسی برخی خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبخیز بیرانشهر پرداخته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد در حوضه بیرانشهر حداقل و حداکثر ارتفاع به ترتیب برابر ۱۴۹۲ و ۳۵۷۸ متر می باشد. همچنین طبقه ارتفاعی ۱۸۹۲-۱۶۹۲ متر دارای بیشترین مساحت، معادل ۷۴/۳۹۳ کیلومترمربع می باشد. در این حوضه سطوح دشتی دارای بیشترین مساحت هستند. شیب متوسط حوضه آبخیز بیرانشهر برابر ۶/۱۳ درصد به دست آمد. در این مطالعه زمان تمرکز با روش کرپیچ برابر ۹/۶۲ محاسبه شده است. با توجه به شکل کشیده حوضه بیرانشهر از نظر سیل خیزی دارای احتمال کمی می باشد و همچنین با توجه به اینکه سطوح دشتی پایین دست منطقه توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده اند، منطقه مستعد احداث سیستم ذخیره نزولات می باشد.

کلمات کلیدی:
استان لرستان، حوضه بیرانشهر، فیزیوگرافی، زمان تمرکز، GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1623793/