افزایش تاب آوری شهری با رویکرد شهر بیوفیلیک (نمونه موردی شهر شیراز)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AUPS02_007

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402

Abstract:

در جامعه مدرن و شهری امروزی ، نیاز به تماس با طبیعت روز به روز در حال افزایش است و شهرها با طیف وسیعی از مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی (هوا، آب، خاک و ...)، از بین رفتن تنوع زیستی ، مدیریت پسماند و ... مواجه هستند. در همین راستا در این مطالعه شهر بیوفیلیک را به عنوان رویکردی مکمل در کنار سایر راهکارها در راستای پایداری زیست محیطی شهرها مد نظر قرار داده است . شهر بیوفیلیک به عنوان انگارهای جدید در طراحی شهری و در واقع شهری دوستدار طبیعت است که با تلفیق زندگی روزانه مردم شهر با طبیعت به دنبال باز گرداندن کیفیت های محیطی و جریان طبیعی زندگی در بستر شهر است . روش تحقیق حاضر به لحاظ نوع تحقیق کیفی می باشد و به لحاظ نوع رویکرد توصیفی - تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای اسنادی است . هدف این مطالعه نهادینه کردن فرهنگ حفظ باغات و هم زیستی با طبیعت است که رویکردهای متفاوتی در حفظ و ساماندهی باغات مطرح می باشد و در نهایت عوامل کلیدی که موجب افزایش تاب آوری توسط طراحی بیوفیلیک شهری می شود معرفی می گردد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که شهرسازی بیوفیلیک از طریق راهکارهایی نظیر اجرای پروژههایی در زمینه احیاء، حفظ و ساماندهی طبیعت در درون و اطراف شهر می توانند تابآوری شهرها را ارتقا دهند و نائل شدن به اهداف شهر بیوفیلیک باعث پایداری هر چه بیشتر شهرها از لحاظ اجتماعی و منظر شهری در برابر بلایای طبیعی ، تغییرات آب و هوا، شوکهای اقتصادی و عوامل دیگری که در آینده شهرها با آن مواجهند، می شود.

Authors

محمدرضا تقی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز،ایران

محمد تشکری جهرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز،ایران

احسان پرهیزگار

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران