ارزیابی و تحلیل مکانی کاربری اراضی شهری صالح شهر با استفاده از GIS

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AUPS02_072

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402

Abstract:

یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزی شهری ، نحوه توزیع و تخصیص منابع و خدمات شهری بصورت عادلانه در سطح مناطق مختلف شهر برحسب نیازهای جامعه شهری می باشد که ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. موفقیت در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مرتبط با قوانین و سیاست های کلان مناسب در زمینه نحوه استفاده از زمین و روشهای کارآمد در تهیه واجرای طرحهای شهری و برنامه کاربری زمین می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی -تطبیقی تکنیک های GIS، نحوه تخصیص و تمرکز منابع و خدمات شهری با ۸ کلاس کاربری انتخابی و با توجه به نسبت جمعیت در صالح شهر مورد بررسی قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان می دهدکه اکثر کاربری های زمین شهری در صالح شهر با سرانه های استاندارد رایج در کشور فاصله زیادی داشته و برحسب میزان کمبود فضا می توان به کاربری های آموزشی ، خدماتی بهداشتی اشاره کرد. همچنین یافته ها بیانگر توزیع ناعادلانه تعدادی از فعالیت ها و خدمات شهری در بین محلات مختلف شهر می باشد. در نهایت بررسی نحوه توزیع فضایی خدمات شهری نشان از تمایل کاربری های اراضی شهر به سمت تمرکز و قطبی شدن در برخی نواحی شهر را دارد.

Authors

اکرم کرامت

گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی،دزفول، ایران.